Sayı : 32405

TEBLİĞ

20 Aralık 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32405

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 105)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 203)

MADDE 1- 27/2/2013 tarihli ve 28572 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)’nin Ek-1’inde yer alan listeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

6307.10.10.00.00Örme veya kroşe
6307.10.90.90.00Diğerleri

MADDE 2-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

20 Aralık 2023 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32405

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/10)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1-28/10/2023 tarihli ve 32353 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/10)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

GTİPEşyanın TanımıBirim Gümrük Kıymeti (ABD Doları/Adet)
8504.40.83.90.12Elektrikli araçlar için olanlar (Yalnız elektrikli araç şarj istasyonu)20.000
8504.40.95.90.12Elektrikli araçlar için olanlar (Yalnız elektrikli araç şarj istasyonu)1.000

MADDE 2- Bu Tebliğ 27/11/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3-Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

circles2