Sosyal Sorumluluk Politikası

LOGİTRANS sosyal sorumluluk politikası kapsamında, başlıca çevresel ve eğitsel faaliyetlere destek vermektedir. Bu sosyal sorumluluk faaliyetleri politikalarla tanımlanmış ve tüm kurum çalışanlarını kapsamaktadır.

Logitrans, kurulduğu günden bu yana, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem vermekte, kurum kültürünün en değerli yapı taşlarından biri olarak kabul etmiştir.
Toplumumuzun genel çıkarlarına yönelik, sosyal, çevresel ya da eğitsel anlamda destek olabileceğimiz her konuda, elimizden geleni yapmak adına bugüne dek birbirinden farklı çalışmaya imza attık, bundan sonra da atmaya devam edeceğiz.
 
Logitrans sosyal sorumluluk politikası kapsamında, başlıca çevresel ve eğitsel faaliyetlere destek vermektedir. Bu sosyal sorumluluk faaliyetleri politikalarla tanımlanmış ve tüm kurum çalışanlarını kapsamaktadır.
 
Sosyal Sorumluluk İlkelerimiz:

 • Logitrans olarak faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.
 • Uluslararası insan hakları politikalarına uygun hareket ederiz; çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin de bu politikalar çerçevesinde hareket etmelerini şart koşarız.
 • Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.
 • Çalışanlarımızın güvenli koşullar altında çalışmalarını sağlarız.
 • Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri en az noktaya indirecek çalışmaları gerçekleştiririz.
 • Sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde çalışanlarımızın ve toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz, toplumumuza ve sektörümüze katkıda bulunacak eğitsel faaliyetlere destek veririz.
 • Şirketimizin belirli kalite standartlarına uyum sağlayarak, sertifikalaşmasını teşvik ederiz.


İlgili Politikalar ve Projelerden Örnekler:
 

 1. Çevre Politikamız: Lojistik faaliyetlerimizi gerçekleştirirken asgari karbon salınımı ile doğa dostu bir kimliğe sahip olmak ve bunun sürekliliğini sağlamanın ötesinde gelişen teknolojiden faydalanarak geliştirmek.
   
 2. İnsan Hakları Politikamız: LOGİTRANS tüm insanlara saygı duymamız gerektiğine inanır. Kendimizi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer alan insan haklarına ve onun dengi iki sözleşmesine, Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesine saygılı olmaya adadık. İnsanlarını ihlal etmekten, diğerlerinin insan haklarını ihlal etmesine ortak olmaktan kaçınıyor ve iş yaptığımız ülkelerin kanunlara uyuyoruz.
   
 3. Eğitim Faaliyetleri:Lojistik sektörünün gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan bir sektör olarak, başarılı bireyleri sektörümüze kazandırmak amacı ile, bu amaca yönelik hizmet veren eğitim kurumları ile ortak sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiririz. Bu faaliyetler; karşılıksız burs vermek, öğrenciye hitap edecek yurtlar kurmak, öğrencilerin görgü ve bilgilerini artıracak her türlü faaliyetleri gerçekleştirmek veya yapılanlara destek vermek ve yurtiçi veya yurtdışında yüksek lisans yapacak olanlara karşılıksız burs vermektir. Bu kapsamda, Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu ile birlikte; seminerler, teknoloji günleri ve özel eğitim faaliyetleri düzenlenmesinde destek sağlanmaktadır.

circles2