İş Gücü Politikası

İş gücü planlamamız, işe doğru sayıda kişiyi, doğru zamanda, doğru işlerde, doğru beceri, tecrübe ve yeteneklerle işe almaya yöneliktir.

İş gücü politikamız : "Herkes potansiyeldir” diyerek tüm çalışanlarımızın potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamada mentörlük/koçluk ve rehberlik etmeye özen gösteren , çalışan bir maliyet değil en değerli varlık bakışı ile “İnsana Saygı” temeli üzerine kuruludur.
 
Başarımız; çalışanlarımızın, geleceği belirleyecek yetkinliklerle donatılmış, üretken ve etkili bir biçimde birlikte çalışarak, sonuç almalarına bağlı olduğundan firmamızda Performans Değerlendirme Sistemi benimsenmiş ve uygulanmaktadır. PSD yöntemi ile çalışanlarımızın performansı ve geliştirme planları ile stratejik iş planımız ve fonksiyonlarımız arasında uyumu sağlamış olmaktayız.

circles2