Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından 2016 yılında yürürlüğe konulan SOLAS (Uluslararası Can Kurtarma Denizcilik Örgütü) kuralı, konteyner taşımacılığı endüstrisinde önemli bir değişikliğe yol açmıştır. Bu değişiklik, Konteyner Ağırlık Belgesi'nin (VGM - Verified Gross Mass) zorunlu hale getirilmesidir.


VGM veya DBA (Doğrulanmış Brüt Kütle), bir konteynerin içinde bulunan tüm yükün toplam ağırlığını ifade eder. Bu, yükün ağırlığının, konteynerin kendisinin ağırlığıyla birlikte hesaplanmasını gerektirir. VGM'nin doğru bir şekilde belirlenmesi, gemi güvenliği, mürettebat güvenliği ve kargo güvenliği açısından kritik öneme sahiptir.

SOLAS düzenlemesi, konteynerin güvenli bir şekilde taşınması ve gemiye yüklenmesi için konteynerin doğrulanmış brüt ağırlığının belirtilmesini gerektirir. Bu nedenle, gönderen tarafından, konteyner yüklenmeden önce VGM'nin belirlenmesi ve taşıma belgelerine eklenmesi zorunludur.

OLAS, VGM (DBA) / Konteyner Ağırlık Belgesi Zorunluluğu


Konteyner Ağırlık Belgesi'nin zorunlu hale gelmesinin nedenleri şunlardır:

Güvenlik: Konteynerlerin doğru ağırlığının belirlenmesi, gemi güvenliği ve mürettebat güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Yanlış beyan edilen ağırlıklar, gemi dengesini etkileyebilir ve potansiyel olarak kazalara yol açabilir.

Hukuki Sorumluluk: Gönderenler, yüklerinin doğru ağırlığını beyan etmekten hukuki olarak sorumludur. VGM zorunluluğu, gönderenlerin bu yükümlülüğü yerine getirmesini sağlar ve hukuki sorumluluğu netleştirir.

Operasyonel Verimlilik: Doğru ağırlık bilgilerine sahip olmak, liman ve terminallerde operasyonel verimliliği artırır. Yanlış beyan edilen ağırlıklar, elleçleme ve depolama işlemlerini olumsuz etkileyebilir.

VGM'nin belirlenmesi için iki yöntem vardır:

Metod 1 - Tartım Yöntemi: Konteyner, yüklenmeden önce bir tartıya yerleştirilir ve tüm yükün ağırlığı, konteynerin brüt ağırlığına eklenerek belirlenir.

Metod 2 - Hesaplama Yöntemi: Konteynerin içindeki her bir öğenin ağırlığı ayrı ayrı ölçülür ve toplam ağırlık hesaplanır. Bu yöntemde konteynerin kendisinin ağırlığı da hesaba katılır.

SOLAS düzenlemesi, konteyner taşımacılığı endüstrisinde standart bir uygulama haline gelmiştir ve doğru ağırlık bilgilerinin belirlenmesi için kritik bir adımdır. Bu düzenleme, gemi güvenliği, operasyonel verimlilik ve hukuki sorumluluk açısından önemli bir rol oynamaktadır.


Teklif İsteyin
Sunum İsteyin
circles2