Lojistik ve Tedarik Zinciri operasyonları esnasında kullanılan terimleri bu sayfada sizin için bir araya getirdik.

Tüm ziyaretçilerimizin yararlanabilmesi için kullanıma açık olan Logitrans Lojistik Sözlüğü hakkında fikirlerinizi info@logitransport.com adresine iletebilirsiniz.

Sözlük

 • 1. Belirli bir alan ve yükseklikteki bir antreponun, üzerinde malların belirli depolama adreslerine sahip raflar ve dolapların bulunduğu bir bölümü. 2. Depodaki malların depolama alanı
 • Belirli dönemlerde sipariş edilen ve mevcut talebi o dönemde karşılamak için elde bulundurulan stoklardır.
 • Stok Düzeltme (Adjustment), Sistem üzerinde oluşan stok hatalarının düzeltilmesi adına yapılan sistemsel olarak stok artırma ya da azaltma işlemleridir.
 • Mal alımlarında uygulanacak ara denetim ile muayene ve kabul işlemlerine dair esas ve usulleri belirten belge.
 • Alıcıya ürünlerin gönderildiğini, nasıl paketlendiğini, tahmini varış zamanını bildirien dökümanların elektronik versiyonudur. Gönderim Bildirimi veya Dağıtım Bildirimi olarak da adlandırılırlar.
 • Depoda iki raf arasında kalan kısımdır. Boyutu ürünlerin yerleşimine göre değişiklik göstermektedir.
 • Bir şeyi özel olarak birine veya bir yere ayırmak anlamına gelmektedir.
 • Taşıma veya sevkiyat için kullanılan konsolide parti mallarının, icracı, depo veya lojistik merkezinin tanımlanan yerine teslimini içeren fiziksel dağıtım sürecidir.
 • Bir yasa, sözleşme, anayasa veya diğer yasal belgelerde yapılan resmi veya resmi bir değişikliktir.
 • Tedarikçiden gelen ve limanda bulunan palet.
 • Tedarikçilerden gelen siparişler ile teslim alınan paletin teslim alma planı.
 • Bir fabrikanın veya şirketin gerekli malları tutması gereken bölge veya kısım.
 • Malların varışının planlandığı tarih.
 • Ürünlerin türlerine göre, alfabetik ve sayısal olarak sıralandığı tablo.
 • Raflarda malların niteliklerine göre sıralandırılması, gruplandırılması.
 • Sistem içinde herhangi bir aksiyonun durumu.
 • 1.Stokta olmayan bir ürünü geçici olarak kabul ettiğinizde ve stokta bulunduktan sonra teslim etmeyi garanti ettiğinizde, geri sipariş veya geri sipariş oluşur. İşletmeler genellikle piyasada yüksek talep gören ancak üreticilerden arzı düşük olan ürünler için geri sipariş alırlar. 2.Benzer şekilde, bir alışverişçinin bakış açısından, bir öğeyi geri sipariş etmek, ürünlerin hemen teslim edilemeyeceğini veya önceden satın almayı planladığını bilerek satın almaya başladıkları anlamına gelir.
 • Otomatik tanımlama teknolojisi kapsamında, bir optik okuyucu aygıt ile okunarak bilgisayar ortamına sayı, karakter ya da bunların karışımı olarak aktarılabilen, farklı kalınlıklardaki çizgi-boşluk kombinasyonlarıdır.
 • Gönderim yerinden alım yerine doğru izlenilen ana rota.
 • Depodaki raf bölüm numarası.
 • Belirli bir tarihe kadar malların kullanılmasını belirten süreç.
 • Taşınan eşya hakkında bilgi veren belge. Aynı zamanda malın taşınmasına ilişkin bir sözleşmedir ve nakliyecinin malları teslim aldığını gösterir.
 • Taşıyıcıyı veya nakliyeciyi planlamak için kullanılan hizmetin sağlanması için göndericiden taşımacıya veya nakliyeciye verilen taahhüt.
 • Taşıyıcı veya nakliyeciden gönderici rezervasyon hizmetlerine, belirli bir sevkıyat için bir rezervasyonun onayını sağlayan bir mesaj. Bir onay, bir sevkıyat rezervasyonunun kabul edildiğini, beklemede olduğunu, şartlı olarak kabul edildiğini veya reddedildiğini gösterebilir.
 • Depoda tahrip edilmiş veya diğer işlemler sırasında imha edilmiş veya hasar görmüş mallar.
 • Konteynerlerda paketlenmemiş, toplu olarak depolanan mallar.
 • Asgari olarak en verimli şekilde işlenen büyük eşyalar için bir depolama alanı. (Depolama yapılırken alan ve yükseklik hesaba katılır)
 • Herhangi bir ürünü satın alan veya satın almayı amaçlayan bir kişi veya tüzel kişi.
 • Tedarikçi tarafından sipariş iptali (tedarikçi tarafından bağımsız sebeplerle). Taraflar, sözleşmeyi imzalamadan önce siparişi iptal etme ceza tutarını kararlaştırmalıdır.
 • Sistemde iptal edilen eylemlerin durumudur.
 • Herhangi bir eşyanın, ürünün ya da malzemenin bir yerden alınarak başka bir yere düzenli ve güvenli şekilde taşınarak, teslim edilme işlemine kargo taşımacılığı adı verilmektedir.
 • Koşullar belirli bir rotaya göre belirlenerek, mal ve malzemelere göre ayrılır. Paket tipine göre ayrılan paket, rulo, kasa vb. mal ve malzemelerin transfer işlemi ise güvenlik kurallarına göre özel taşıma ekipmanları (römork, kamyon, uçak vb.) kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Ticari taşımacılık için araç kullanan gerçek veya tüzel kişi.
 • Eşyaların saklanabileceği veya taşınabileceği büyük bir kutu veya kap.
 • Antrepo gümrük gözetimi altında yer alan eşyaların konulduğu yapı.
 • Malların antrepoya götürüldüğü, belirli bir alan ve yükseklikteki antrepo binasının bir bölümü.
 • Sistemdeki tamamlanan bir eylemin durumu.
 • 1. Alıcı - taşıyıcı tarafından teslim edilen kargoyu kabul etmeye yetkili kişi; 2. Gönderici – sevkıyat sözleşmesinin tarafıdır.
 • 1. Gönderme. 2. Konsinye, komisyon ticaretine yakın bir mal satışı şeklidir. Satıcı (gönderen), satış için mallarını bir aracıya (gönderici) devreder, ancak aracı tarafından satılana kadar mülkiyeti elinde kalır. İkincisi bunun için bir komisyon alır. 3. Kabul planı.
 • Bir mal sevkiyatını başlatan taraf, nakliyeci.
 • Tüketici ile doğrudan iletişimin lojistiği - tüketicilerle doğrudan iletişim sağlayan tedarik zincirinin süreçleri ve araçları. Tüketici.
 • Perakende ticaret için ambalajlanmış, POS terminalinde taranmak üzere barkodla işaretlenmiş mallar.
 • Çapraz yükleme, malzemelerin bir üreticiden ya da nakliye türünden doğrudan müşteriye veya aralarında çok az depolama veya hiç depolama olmaksızın başka bir nakliye şeklinde boşaltılmasının lojistiğindeki bir uygulamadır. 
 • Müşteri, sunulan bir ürün ya da hizmetin tüketicisidir.
 • Hasarlı mallar.
 • Nakliye, depolama veya aktarma sırasında yangına, patlamaya, araçlarda ve yol yapılarında hasara, insanların ve hayvanların hastalanmasına, yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek veya çevreye zarar verebilecek mallar. Patlayıcı ve yanıcı maddeler, bulaşıcı maddeler, radyoaktif vb. maddeler içerir.
 • Bir depodan bir mağazaya teslim edilebilecek kalemleri tanımlar.
 • Malları bir yerden başka bir yere taşıma süreci.
 • Teslimat, malların bir kaynak konumdan önceden tanımlanmış bir varış noktasına taşınması sürecidir. 
 • Malların kabul edildiği tarih.
 • Bir teslimat notu işinde kullanılan bir belge türüdür; genellikle malların nakliyesi ile gelir ve gönderiye neyin dahil olduğunu detaylandırır.
 • Malın mülkiyetinin alıcıya devredildiği nokta.
 • Teslimat takvimi, alıcı ile satıcı arasında malın ne zaman ve ne sıklıkla verileceğine dair bir anlaşmadır. Gelecekteki teslimat sürelerinin özelliklerini belirten bir plandır.
 • Sistemde sipariş edilen ürünlerin tüketiciye teslim edilmesi gereken süre. Bazı sistemlerde bu aralık ±30 dakikaya eşittir ve aralık şartlarının ihlali için tedarikçi veya taşıyıcı tarafından ödenen para cezası birkaç bin dolara eşittir.
 • Malların miktarı, kalitesi, ürün çeşitliliği, ambalajı, mülkiyetin devri prosedürü, nakliye masraflarının ödenmesi vb. için yasa veya tedarik sözleşmesi tarafından öngörülen şartlar ve koşullar.
 • Malların sevkiyatının yapılacağı tarih, yer.
 • Çok miktarda mal, ekipman veya malzemenin ihtiyaç duyulana kadar depolandığı yer.
 • Depodaki mal artıklarının hacmini azaltma süreci.
 • Kargo taşımacılığının özelliklerinden biri, uzunluğunu, genişliğini, yüksekliğini, çapını vb. tanımlar.
 • Perakende tesislerinde depolama işlemleri yapılmadan malların üretici tarafından tüketiciye teslimi.
 • Perakendecinin deposunu atlayarak doğrudan üreticiden mağazaya mal tedarik etme yöntemi.
 • İki mal arasındaki fark.
 • Satıcının veya gönderenin, alıcıyı veya malların sevkiyatı hakkında bilgilendirdiği belge.
 • Sevkiyat birimi, siparişin yerine getirilmesinde üretici tarafından alıcıya (perakendeciye) sevk edilmek üzere tasarlanmış malların (malların) ambalajlanmasıdır.
 • Bir depodan diğer depoya yapılan mal transferi.
 • Tedarik ağını ve dağıtım ağını birbirine bağlayan depo. Normal bir depodan farklı olarak genellikle dağıtım kanalına yakın kısa süreli depolama işlevlerini yerine getirir.
 • Kara taşımacılığında bir endüstriyel bölge veya taşıyıcı terminalindeki yükleme ve boşaltma platformu.
 • Çekicinin alt ve üst kısımlarından oluşan çift katlı römork tipi.
 • Bir anda değil, uzun bir zaman diliminde "tüketilen" evler, arabalar, televizyonlar gibi tüketim malları.
 • Ürünleri numaralandırarak (belirli bir kod vererek) ürün takibi yapmanıza işlevsel bir çözüm getiren stok kodu SKU harfleriyle ifade edilir. 
 • Dünya genelinde tır ve konteyner ölçülerine uygun standart hale gelen en yaygın kullanımlı palet.
 • Son kullanma tarihi, bir ürünün daha öncesinde tüketilmesi veya kullanılması gerektiğini belirten tarihtir.
 • Gecikmeli malın veya eylemin durumu.
 • Ek ve istenmeyen veya ihtiyaç duyulmayan mal miktarıdır.
 • Yüksek talep gören ürünler; ürün yelpazesinin nispeten küçük bir bölümünü oluşturan ancak cironun en büyük payını oluşturan ürünler.
 • Ulaşım hizmetleri için ön rezervasyon.
 • Forklift, ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek için kullanılan bir çeşit iş makinesidir. 
 • Kaldırma kamyonlarını süren kişi.
 • Herhangi bir hasar durumuna karşı hassas olan mallardır.
 • Franchise, ürüne, hizmete, kalitesini ve ismini kanıtlamış ve başarılı olmuş firmalardan belirli bir bedel karşılığı, isim hakkını veren firmalardır.
 • Gelişmiş bir üretim, işletme ve pazarlama sistemine, ticari isme ve tescilli bir markaya sahip olan herhangi bir işletme sahibi.
 • Taşımacılık seferi sözleşmesi temelinde hareket eden, nakliyeyi düzenleyen ancak mutlaka doğrudan katılmayan bir arabulucu.
 • Aynı tipte mallarla dolu palet.
 • GS1 Sistemi lokasyonların her birine, bu lokasyonu tek olarak tanımlayacak bir numara verir. Bu numara GS1 Küresel Lokasyon Numarası (GLN) olarak adlandırılır. GLN, bir iş ortamındaki ya da organizasyon içindeki yasal, fonksiyonel ya da fiziksel yerleşim birimini belirtir.
 • Önceden tanımlanmış bilgilere ihtiyaç duyulan herhangi bir kalem (ürün veya hizmet) olarak tanımlanan ve herhangi bir tedarik zincirinin herhangi bir noktasında fiyatlandırılabilen, sipariş edilebilen veya faturalandırılabilen bir ticari kalemin tanımı.
 • Grupaj, parça, küçük, kısmi malın veya yükün birleştirilerek tek konşimentoda gösterilmesidir.
 • Nakliyeciler tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir. Ana amaç, grupaj konşimento altında taşınan birkaç küçük teslimatı tek bir gönderide (düşük maliyetlerle) bir araya getirmektir. Maliyetleri azaltmak veya nakliye fonksiyonunun kullanımını iyileştirmek için birleştirilmiş gönderilerin gruplandırılması.
 • Ulaştırma Bakanlığının, depolandığında veya taşındığında sağlık, güvenlik ve mülk için risk oluşturabileceğini belirlediği bir madde veya malzeme.
 • Heterojen mallar, homojen malların aksine çeşitli ürünlerden ya da malzemelerden oluşan farklı kalite ve tipteki mallardır.
 • Rakip üreticiler tarafından piyasada sunulan benzer ürünler. Alıcılar bunları mükemmel ikame maddeleri olarak görürler ve bu yüzden belirli üreticilerin ürünlerini tercih etmezler.
 • Mal depolama yöntemi.
 • İlerleme, sistemdeki bazı eylemlerin bir durumudur.
 • Transit, sistemdeki bazı eylemlerin durumudur.
 • Nakliye araçlarını kullanarak tedarikçilerden depoya gelen ve kabul rıhtımına teslim edilen malların akışı.
 • Paletin tamamının değil, bir kısmının mallarla dolu olması.
 • Belirtilen depolama adreslerine sahip rafların ve dolapların bulunduğu belirli bir alan ve yükseklikte bir depo alanının bulunduğu alan, nedenleri açıklanana kadar satılmayacak malların depolandığı alan.
 • Tüketici ambalajı veya satış ambalajı da denir. Ürün ile doğrudan temas eden, nihai tüketiciye satılırken kullanılan ambalajdır.
 • Bir şirketin mal ve hizmetlerinin yaratılması için gerekli olan hammaddeler, yarı mamuller, bitmiş mallar ve malzemeler; bir şirketin sahip olduğu mal stokunun birim sayısı ve/veya değeri.
 • Fatura birimi, verilen hizmet veya yapılan iş karşılığında müşterinin ödemesi gereken tutarı gösteren ve zorunlu olarak düzenlenmesi gereken belgeye denir.
 • Malların veya malların sevkiyatının gerekli tedarik zinciri noktasına tam olarak ihtiyaç duyulduğu anda teslim edilmesi. Geniş anlamda, JIT kavramı kısa aralıklarla küçük partiler halinde teslimatlar düzenlemek için kullanılır, bu da stokları ve dolayısıyla depolama maliyetlerini azaltır.
 • Birkaç ürünün bileşen parçalarından oluşan bir dizi ürün.
 • Palet üzerinde tek bir katmanda bulunan kutu sayısını tanımlayan bir paketleme birimi.
 • Siparişi tamamlamak için gereken süre (hasat dönemi). Siparişin yerleştirilmesi ile malların teslim edilmesi arasındaki süre. Genellikle gün veya saat cinsinden ölçülür.
 • Artık mallardır.
 • MRP işleme sırasında malzeme listesindeki (BOM) bir bileşenin seviyesi.
 • Depodaki malların yüksekliğe göre yüklenmesinde boyutun dikkate alınması. Her bölge için, kamyonun depolama ve nakliye sırasında kendine göre boyutları vardır.
 • Rıhtım üzerinde transfer, yönlendirme ve palet döşeme.
 • Depo hücresi - WH rafının duvarlar, bölmeler, raf veya zemin ile sınırlandırılan bir parçası.
 • Engellendi – sistemdeki herhangi bir eylemin durumu.
 • Lojistik etiketleme ve barkodlama işlemi; lojistik firmalarının kendi sistemleri, kayıtları, düşümleri ve hızlı hareket etmeleri, malların unutulmaması, kaybolmaması, işlemlerin hızının düşmemesi ve entegrasyosyonun aksamaması için yapılır.
 • Tedarik zinciri aracılığıyla yönetilmesi gereken, nakliye ve/veya depolama için oluşturulmuş herhangi bir bileşimdeki herhangi bir öğe. Paletleme seviyesi (SKU, iç paket, paket, katman, palet)
 • Lojistik ya da nakliye; ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir.
 • Tedarik zincirindeki diğer şirketlere bir dizi nakliye, depolama, dağıtım ve ilgili hizmetler sunan şirket. Üçüncü taraf dağıtım şirketleri, 3PL veya sözleşmeli dağıtım şirketleri olarak da adlandırılır.
 • Aynı koşullarda ve zamanda üretilen, ambalajı, ambalaj büyüklüğü, sınıfı, tipi, çeşidi ve boyu aynı olan ürün örnekleri veya ambalajları topluluğu.
 • Belirli bir alan ve yükseklik ile bir tür malın adressiz olarak depolandığı depo yerinin alanı (örneğin, dökme patates, vb.)
 • Otomatik sistemlerde saklanan ve elektronik veri alışverişinde atıfta bulunulan ticari ortaklar ve ürünlerine (mallarına) ilişkin bilgiler. Ticari ortaklar (işlem katılımcıları) ve üretimleri (mallar) hakkında bilgi içeren Ana Veriler, kendilerine GS1 Systems'ın kurallarına göre verilen küresel numaralara sahiptir.
 • Malları veya kişileri taşımak için kullanılan araç. Örneğin uçak, kamyon, gemi.
 • Ürünleri gerektiği kadar kategori ve alt kategoride sınıflandırılmasına izin veren, yani her bir ürün, mal yapısına göre bir yerle ilişkilendirme.
 • Çeşitli aşamalardan geçerek müşterilere sunulmaya hazır hale gelen ürün ve hizmetler, mağazalarda son kullanıcı ile buluşurlar.
 • İki emrin bir tane kalacak şekilde birleştirilmesi. Bu işlem aynı zamanda tasfiye emirlerini de içerir.
 • Malların veya kişilerin taşınması için kullanılan taşıma yöntemi. Örneğin demiryolu, karayolu ve deniz yoluyla.
 • Ömrü kısa olan mallar, örneğin gıda ürünleri.
 • Hasar alan mallar.
 • 1. Üretim hacminin azalması veya üretimden çıkarılması sonucu oluşan mamul stoklar. 2. Raf ömrü dolmuş mallar, mevsimlik talebi olan satılmamış mal kalıntıları vb. bu mallar üzerinde fiyat düşürülebilir ve bu mallar satılabilir veya özel durumlarda bu mallar imha edilebilir.
 • 1. Müşterinin mal veya hizmet talebi. Satın alma emri, satış emri, iş emri vb. gibi mal veya hizmetlere yönelik bir talep türü. 2. Alıcının, bir teklifte belirtilen veya alıcı tarafından bilinen koşullara göre belirtilen şekilde mal veya hizmet tedarikini içeren bir satıcıyla işlem başlattığı belge/mesaj.
 • Sipariş kontrolünü ve ödeme kontrolünü yapan kişi, kimse.
 • Bir perakendeci veya başka bir kişi tarafından oluşturulan EDI belgesi. Bu belgeye göre perakendeci, aldığı veya almadığı malı tedarikçiye iade edebilir.
 • 1. Belirli bir site ağı için hangi ürünlerin, hangi tedarikçiden, hangi adres zinciri için ve hangi ticari sözleşme ile satın alınabileceğini tanımlar. 2. İhtiyaç işaretiyle birleştirilmiş mal ve hizmetler toplamı.
 • Malların sipariş edildiği ambalajın perakendeci ve üretici seviyesi arasında anlaşmaya varılmıştır.
 • Ürünlerin üretim hattının sonundan son kullanıcıya kadar taşınması ve depolanması ile ilgili süreç.
 • Bir işlem sırasında bir müşteriden veya üretim siparişinden gelen bir talebi karşılayacak stok bulunmadığında bir duruma atıfta bulunmak için kullanılan bir terim.
 • Mağazadaki rafta özel kategoriye ait ürün bulunmaması.
 • Ekstra Mallar.
 • Müşteri ile mutabık kalınan şartlarda gerçekleştirilmeyen sipariş.
 • Ekstra mallar depoya tahsis edilemiyorsa bu alanda yer alır. Bu malların depolanması için kullanılan alan.
 • Ağırlığı veya hacmi aracın yük kapasitesini aşan sevkiyatlar.
 • Bir işletme veya mağaza, bir parçayı veya ürünü fazla stokluyorsa, stokta üretim için ihtiyaç duyduğundan veya muhtemelen satabileceğinden daha fazlası vardır.
 • Paketleme ve içerikten oluşan paketleme işleminin nihai ürünleri örn. bir kutu, karton, sandık, varil, palet vb.
 • Marka adı altında paketler halinde satılan tüketim malları.
 • 1. Paketleme. 2. Paketleme, malların taşınması, depolanması, boşaltılması vb. için korunmasını sağlayan bir dizi araçtır. 3. Ambalaj tasarımı, yeni ambalaj türlerinin geliştirilmesine adanmış bir bilgi dalıdır.
 • Bir depoda malları paketleyen kimse.
 • 1. Ambalajlama, bir ürünü kağıt gibi ambalaj malzemelerine sarmak veya sert bir kaba koyma işlemidir. 2. Ambalaj.
 • Aynı kargo yerine konan malların listesidir. Ambalaj listesi genel olarak paketleyici tarafından imzalanır.
 • Nakliye, depolama ve yeniden yükleme için kullanılan dikdörtgen veya kare ahşap, plastik ya da metal platform. Paletin yük kapasitesi genellikle 900-3000 kg arasındadır.
 • Bir paletin atık ve kırılma nedeniyle bir depolama yerinden diğerine transferi veya ikamesi.
 • Tekli öğelerin veya paletlenmiş yüklerin yüksek düzeyde istiflenmesini desteklemek için kullanılan tek veya çok seviyeli bir yapısal depolama sistemi.
 • Depolama ve / veya nakliye amacıyla yükleri paletlere koyma işlemi. İstifleme işlemi ve yükleme şemasının seçimi manuel veya otomatik olabilir.
 • Malların bulunduğu yerin adresi (depodaki malların belirli bir hücresi).
 • Sorumlulukları ambar raflarından mal alınması ve sevkiyat seferine ulaştırılması olan çalışan.
 • Belirli tipte malların depolandığı antrepoda, toplayıcının siparişe göre malları aldığı hücre adresi.
 • Çeki listesi, ticari fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve türde ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması halinde, her kapta hangi miktarda eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.
 • Toplayıcının farklı türdeki malları aldığı yer.
 • Malların seçilmesine yardımcı olan kod. Örneğin parçalar, iç ambalajlar, kutular, rulolar, paletler vb.
 • Genellikle perakende uygulamasında PC ölçü birimi ile depolanan, satılan veya dağıtılan mallar.
 • Pivot adresi, depolama bölgesinde mal tahsisi için kullanılır. Pivot adresi, depolama algoritmasının mal tahsisi için boş hücreler bulduğu bir adrestir. Pivot adresi genellikle çekme adresiyle aynıdır. Bu, ikmalin daha verimli bir şekilde organize edilmesine yardımcı olur.
 • Taşıyıcının sorumluluğunun başladığı yer.
 • Taşıyıcının sorumluluğunun bittiği yerdir.
 • Malın müşteriye veya başka bir kişiye devredildiği yer.
 • Malların taşıyıcıya devredildiği yer.
 • Depolama, nakliye, antrepoda boşaltma sürecinde malları korumanın bir yolu.
 • Müşteriye gönderim işlemine başlamadan önce malların depoda depolanması, taşınması ve boşaltılması sırasında malların korunmasını sağlayan bir araç.
 • Sevkiyat için aynı mal hazırlama kurallarına sahip dükkanlar (tüketiciler) grubunu tanımlar. Örneğin, mallar farklı bölgelerdeki bir depoda depolanıyorsa, depo çalışanları bunları sevkiyat için farklı şekillerde hazırlayabilir: 1. Farklı paletlerde (her palet kendi bölgesinde hazırlanır) 2. Bir palet içinde (ilk önce mallar bir bölgedeki palete paketlenir, daha sonra bu palet başka bir bölgeye aktarılır ve o diğerinden mallarla paketlenir.
 • Malların toplanması sırasında mal hazırlama yolu, toplayıcının malları aldığı yol. Hazırlık yolu, rotadaki tüm toplama adreslerini içerir.
 • Bir depolama yerinden diğerine (rıhtım, yer vb.) müşteriler için özel olarak hazırlanan yol.
 • Bir üretici, hizmet sağlayıcı veya sağlayıcı tarafından satılan mallar için fiyat listesi.
 • Genellikle üretim planlamasında kullanılan, benzer özelliklere sahip bir grup ürün.
 •  Bir firma tarafından üretilen birbiriyle ilişkili mallar kümesi.
 • 1. Tedarikçi ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi yapılabilen bir belge. 2. Sipariş verirken alıcının tedarikçiye gerekli miktarda ürünü öngörülen şekilde üretmesi (sevkiyatı) için teklif veren elektronik veri alışverişinde bulunan bir mesajdır.
 • Malzemeyi rıhtımdan (veya başka bir teslim alma konumundan) çıkarmak, malzemeyi bir depolama alanına taşımak, malzemeyi bir hazırlık alanına yerleştirmek ve daha sonra belirli bir yere taşımak, hareketini ve konumun kimliğini kaydetmek.
 • Belirli mal depolama adreslerine sahip rafların bulunduğu, belirli alan ve yükseklikteki depo yeri alanı.
 • Hareketli bir nesnedeki bir etiket ile nesneyi tanımlamak, yerini belirlemek ve konum değişikliğini izlemek için bir bilgi okuyucusu (interrogator) arasındaki verileri iletmek için radyo frekans aralığındaki elektromanyetik dalgaların kullanılması teknolojisi. RFID etiketleri aktif (dahili bir güç elemanı ile) ve pasif (güç elemanı olmadan) olabilir.
 • Yükleri kaldırmak, taşımak, istiflemek, rafa kaldırmak veya başka bir şekilde manipüle etmek için kullanılan araçlar.
 • Tam Palet.
 • Siparişin gerçekleşmesi, malların fiziksel olarak bir yerden transfer edildiği (ellendiği) aşamadır.
 • Taşıma işleri organizatörlerinin deniz yolu ile ithalat hizmetleri, pazarlama faaliyetleri sonucu bulunan müşterilerin siparişlerinin alınması ile başlamaktadır.
 • Boşaltma Platformu.
 • Tüketicilerin satın aldıktan sonra hızla kullandığı ve düşük kar sağlayan (gıda gibi) mallar.
 • Tüketicilerin satın aldıktan sonra hızlı bir şekilde kullandığı ve düşük kar getiren malların depolama alanı.
 • Müşterinin taşıyıcıdan hasarlı malı almayı reddetmesi durumudur.
 • Yeterince iyi olmayan, atılacak veya ucuza satılacak ürün.
 • Serbest bırakılan sistemdeki herhangi bir eylemin durumu.
 • Malların (stok numarasının) bir depoda sebep gösterilerek serbest bırakılması ve stoğa iadesi süreci.
 • Stokta mevcut olan mal miktarı.
 • Mal veya malzemelerin yeniden paketleme işlemidir.
 • Malzemenin depolama sürecinde, farklı ambalaj biçimlerinde ve/veya depolama lokasyonlarında bulunabilirliğinin sağlanması için yapılan depo içi transfer işlemidir.
 • Birincil adresin yedeği olarak adlandırılır. Acil durumlarda kullanılır.
 • 1. Birbiri ardına gelen iki teslimat arasındaki zaman aralığı. 2. Depodaki malların birbiri ardına ikmal edilmesi için birbiri ardına gelen iki eylem arasındaki süre.
 • Bazı nedenlerden dolayı müşteriye uymayan malların iadesi işlemi. Malları müşteriden üreticiye iade etmekle ilgili süreçler. Ürünler, performans sorunları nedeniyle veya yalnızca müşteri ürünü beğenmediği için iade edilebilir.
 • İade edilebilir ambalaj veya konteyner.
 • Tersine lojistik, hasarlı, kusurlu, hatalı alınan, stok fazlası veya fazlası, ambalajı olan ürünün iadesini ifade eder.
 • Malları paletlerle değilde rulo halinde depolamanın bir yolu.
 • Depoda malları depolamak için bir yerdir.
 • Bir depolama yerinden diğerine (rıhtım, yer vb.) yönlendirme.
 • Belirli bir ağda veya mağazada satılabilen mal adları. Mağaza raflarında bulunmalarıyla karakterize edilen mal veya hizmetlerin toplamı.
 • Tüketiciden alınan siparişin ayrıntılarını kaydeden bir depo muhasebe belgesi. Nakliye faturasını öderken kullanılır.
 • Depo kapılarını, yük vagonlarının kapaklarını vb. Mühürlemek için kullanılan yumuşak metal veya plastik baskılı bir mühür plakası.
 • Mal veya hizmet satan kişi.
 • Lojistik birimlerini tanımlamak için kullanılan bir 18 basamaklı numaradır. 
 • Servis seviyesi bir sistemin performansını ölçer. Belirli hedefler tanımlanır ve hizmet düzeyi, bu hedeflere ulaşılması gereken yüzdeyi verir.
 • İşletmelerde azami istifleme ve depolama alanı..
 • Bir ürünün kullanılamaz hale gelmeden önce envanterde tutulabileceği süre.
 • Herhangi  bir depodan gidiş adresinin belli olduğu noktaya taşınacak emtiaların götürülmesi işlemidir.
 • Sevk etmek veya sistemdeki herhangi bir eylemin durumu.
 • Malların teslimatının kısa sürmesi.
 • Hatalar, hırsızlık (iç ve dış) veya tedarikçi sahtekarlığı nedeniyle tedarik zincirinde ve mağazada meydana gelen stok kaybı.
 • Mağaza, depo veya bireysel bir hisse senedi gerektiren başka herhangi bir varlık.
 • Malların herhangi bir dilde yapılan metin açıklaması.
 • Sistemde benzersiz ürünlere verilen kod.
 • İkame mal, aynı amaç için hizmette bulunan ve biri olmazsa diğerinin aynı görevi sağladığı mallar.
 • Sevkiyat sırasında siparişi ayrı parçalara bölmek.
 • Siparişi ayrı parçalara bölmek için.
 • Hasarlı mallar.
 • Hacmi dikey yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılmasıdır.
 • Malları toplayan kişinin başlangıç noktası.
 • Özel bölgelerde nakliye ve depolama için mal tipinin tanımlandığı, boşluk ve yükseklik tanımlı stok yeri alanı.
 • Bir mağaza veya başka bir perakendeci tarafından satış için tutulan mal tedariki.
 • Depo stok öznitelikleri, depodaki aracı kod paketlerine ilişkin bilgi verir. 
 • Depoda saklanan her tür üretime ilişkin kağıt veya elektronik belge. Ürün kodunu, depo kutusunun adresini, nakit stoklarını, tedarikçinin adını vb. içerir.
 • Ürünlerinizin stoklarını (toplam miktarını) periyodik aralıklar ile veya sürekli olarak incelemenize verilen addır.
 • Stok sayımı, mağazada veya depolarda tutulan ürünlerin fiziksel sayımı ve doğrulamasıdır.
 • Stoktaki ürün miktarı.
 • Bir satıcının, bayinin vb. satmaya hazır olduğu malların listesi.
 • Stok sayımı, mağazada veya depolarda tutulan ürünlerin fiziksel sayımı ve doğrulamasıdır.
 • Ürün özellikleri ürünün sekli ve boyutu hakkındaki özellikleridir. Bu özellikler ürünün depolama metodu ve yerini belirler. 
 • Malların depolanabileceği veya monte edilebileceği (toplama/paketleme) depodaki alan.
 • Bir depoda aynı anda depolanabilecek mal miktarı.
 • Paletler halinde malzeme taşımak için bir depolama cihazı. Metalden ya da ahşaptan yapılmış en az iki katmana sahip araçlardır. Konsol rafları, koridor rafları vs. yaygın olarak kullanılan raflardandır.
 • Birbirleri yerine geçebilecek, aynı amaç için kullanılabilen mallardır. 
 • Mal ve hizmet sağlayıcısı firmadır.
 • Tedarikçinin faaliyetinin kalite ve parametreleri (mutabık kalınan şartlarda teslimat, yüksek mal kalitesi, düşük fiyatlar, tüketici talebi, yardıma hazır, vb.) açısından tahmini ile tanımlanır.
 • Tedarikçinin mallarının benzersiz tanımlama kodu.
 • Geliştirme ve satın alma, üretim ve dağıtım yoluyla nihai müşteriye kadar ürün akışının organizasyonunun, planlanması, kontrolü ve yürütülmesi.
 • İstenenden fazla miktarda mal.
 • Malların satıştan kaldırılması.
 • Müşterilerden veya tedarikçilerden iade edilen mallar kabul edildiğinde ve daha sonra teslim edilmek üzere iade bölgesine taşındığında, devralma alanındaki bir antrepoda olan lojistik operasyon.
 • Bir lojistik terimi olan 3PL, bir şirketin ana faaliyet kapsamı dışında kalan lojistik ve tedarik zinciri faaliyetlerinin tamamını veya belirli bir kısmını başka bir şirkete yaptırması olarak açıklanabilir.
 • Bir gönderinin devam eden konumunun belirlenmesine izin veren nitelik. Üretimde kullanılan parçaların, süreçlerin ve malzemelerin lot veya seri numarasına göre kaydı ve takibi.
 • Malların, mal kalemlerinin, sevkiyatların veya ekipmanın durum bilgilerini koruma işlevi.
 • Malların sipariş edildiği, ödendiği ve teslim edildiği perakendeci ve üretici ambalaj malları seviyesi arasında kararlaştırılır. Örneğin, zeytinyağı şişelerde satılır (tüketici birimi), ancak sipariş edilir, ödenir ve perakendeciye kartonlar içinde teslim edilir.
 • Elektronik veri alışverişi sürecinde, teslimat zincirinin herhangi bir noktasında (zaman veya yer) malların fiziksel hareketinin durumunu yansıtan bir mesaj.
 • Malların veya konteynırların bir ara varış noktasına, daha sonra başka bir varış noktasına gönderilmesidir.
 • Kullanılan malzemenin türü. Örneğin. 40 fit konteyner, dört yönlü palet, mafi treyler.
 • Taşıma işleminde kullanılan aracın türü. Örneğin geniş gövde, tank, kamyon, yolcu gemisi.
 • Serbest bırakma.
 • Sipariş edilen malların bir kısmının teslimi.
 • Aracın yük kapasitesinin eksik kullanımı.
 • Özellikle büyük miktarlarda satarak mallardan hızlı bir şekilde kurtulmak.
 • Raf ömrü, bir malın kullanıma, tüketime veya satışa uygun hale gelmeden depolanabileceği süre veya son kullanım tarihi belli olan bir ürünün satışta kalabileceği süredir.
 • Siparişin doğru ve kabul edilebilir olduğunu kanıtlamak.
 • 1. Satıcı 2. Perakendeci 3. Otomat makinesi, perakende ticarette kullanılan bağımsız olarak çalışan bir cihazdır ve içine bir madeni para düşürdüğünüzde veya başka bir yolla tetiklenir. Alıcıya küçük bir tane verilir.
 • VMI'da Satıcı (tedarikçi), tahmini talebe göre müşterisinin deposundaki stok seviyelerini ve kullanılabilirliği yönetir ve mallarının perakende zincirinin depolarında olup olmadığını kontrol eder.
 • Teslimat takvimi, alıcı ile satıcı arasında malın ne zaman ve ne sıklıkla verileceğine dair bir anlaşmadır. Bu programı yapan kişi ise satıcıdır.
 • Malları depolamak için bir binadır. Depolar, üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar, toptancılar, nakliye işletmeleri, gümrükler, vb. tarafından kullanılır. 
 • Depolama alanları, başlangıç ve bitiş bölgeleri, kütle bölgesi, raf alanı, ortak bölge, özel bölge, asma kat, kabul rıhtımları, sevkıyat vb. içeren depo alanları.
 • Depo iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesinde ve alma, yerleştirme, toplama, sevkiyat ve envanter döngüsü sayımları dahil doğrudan depo etkinliklerinde kullanılan sistemler. Ayrıca sistem ve depo personeli arasında gerçek zamanlı veri aktarımına izin veren radyo frekansı iletişim desteğini içerir. Yerleştirme işlemlerini otomatikleştirerek alanı en üst düzeye çıkarır ve malzeme kullanımını en aza indirir.
 • Mal veya malzemelerin depolandığı bölgeyi gösteren harita.
 • 1.Büyük miktarlarda malları genel halka değil de işletmeye satan kişi veya şirket. 2. Kendi ürünlerini imal etmeyen, ancak ürünleri satın alan ve yeniden satan bir işletme.
 • GFSI onaylı belgelere sahip işletmeler hammadde ve ambalaj malzemesi tedarikçilerinin de GFSI onaylı denetim geçirmiş olmasını ya da bu  standart şartlarına uyumlu bir tedarikçi denetimi organize edilmesini zorunlu tutar.
 • Eğitim süreklilik ve modern bir yaklaşım gerektiren kırılgan bir hizmettir. Bilginin sunumu kadar katılımcının eğitim sonu yaşadığı deneyim de eğitimin başarısında etkendir. 
 • Duyusal Analiz Bilimi, gıdaların üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasında Gıda Bilimi içerisinde büyüyen çok önemli bir alandır. Duyusal analiz verilerinin ayrıca doğru bir şekilde değerlendirilmesi için önemli oranda istatistiksel analiz bilgisi de gerekmektedir.
 • Tüketici beklenti ve taleplerini doğru okumak tüm sektörlerde kritik bir önem taşıyor. Rekabetin her geçen gün kızıştığı ticaret dünyasında, “tüketici ne istiyor?” sorusuna en doğru cevapları, profesyonellerin hazırladığı duyusal analizler ve tüketici araştırma testleri veriyor. 
 • Gıda katkı maddeleri, gıda aroma vericiler ve gıda enzimleri; Gıda Geliştirici Ajanlar olarak bilinmektedir.Bu üç gıda bileşen grubu, European Commission -Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü Komisyonu (#DGSANTE- DG for Health and Food Safety) tarafından Gıda Geliştirici Ajanlar olarak adlandırılıyor.Gıda geliştirici ajanlar gıdaların üretiminde belirli miktarlarda veya teknolojinin gerektiği miktarlarda kullanılabilmektedir.
 • Takviye edici gıdalar, beslenme eksikliklerini düzeltmeyi, belirli besinlerin yeterli alımını sürdürmeyi veya fizyolojik işlevleri desteklemeyi amaçlar . Bunlar tıbbi ürünler değildir ve bu nedenle farmakolojik, immünolojik veya metabolik bir etki gösteremezler. Bu nedenle kullanımları, insanlarda hastalıkları tedavi etmek veya önlemek veya fizyolojik fonksiyonları değiştirmek için tasarlanmamıştır. 
 • Temel beslenme gereksinimlerini karşılamaya ek olarak, çeşitli hastalıklardan korunmada ve sağlığın iyileşmesi yönünde rol alan, çeşitli biyoaktif bileşenler içeren gıdalar olarak tanımlanabilir.
 • İş Sürekliliği Yönetim sistemi kurumların, herhangi bir deprem, sel, yıldırım düşmesi, sunucu çökmesi, kritik personelin işten ayrılması, ekonomik kriz vb. Her tür durumda kritik ürün, servis ve faaliyetlerini çok az zayiatla geçirmesini, kriz anına hazır olmasını sağlar.
 • 8D metodu problem çözme tekniklerinden biridir. 1980 ‘li yıllarda Amerikan Ordusunda kullanılan bir yöntemdir. Günümüze tedarikçi yönetiminde problem çözme ve kök neden analizi için kullanılan tekniklerden biri olarak ulaşmıştır.
 • Gıda tedarik zinciri boyunca hammadde, katkı maddeleri veya yardımcı üretim malzemelerinde, toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olmayan, ürünün ticari değerini attırmak veya üretim maliyetini azaltmak suretiyle ekonomik çıkar sağlama motivasyonu ile güdülenmiş, taahhüt edilen nitelikle aykırılık oluşturan şekilde -hatalı etiketleme dahil- kasıtlı olarak gıda ürünü içeriğinde yapılan ekleme veya çıkarma hamlelerdir.
 • Müşteri memnuniyetini önemseyen, pazarda yerini sağlamlaştırmak isteyen, müşteri şikayetlerini iyileştirme için fırsata dönüştürmek isteyen, müşteri beklentilerinin ötesinde ürün ve hizmet sunmak isteyen tüm kamu ve özel kuruluşların ve her ölçekteki kuruluşun uygulayabileceği bir sistemdir.
 • Ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve kontrolünde kullanılan temel işlemlerin ve makinelerin  sistematik olarak gözden geçirilmesi, önerilen üretim ve kontrol yöntemleri  kullanıldığında tekrarlanabilir sonuçlar alınacağından ve istenen kalitenin sağlanacağından emin olunması için yapılan işlemdir. Kısaca “doğru uygulamaların doğru yöntemle yapılacağına” dair kanıt toplamaktır.
 • GFSI’da Gıda Güvenliği Kültürü “Bir organizasyonun bütününde ve ötesinde, gıda güvenliğine yönelik zihniyet ve davranışları etkileyen ortak değerler, inançlar ve normlar” olarak tanımlanmıştır. Hayatımıza GFSI ve BRCGS  ile birlikte dahil olan gıda güvenliği kültürü işletmede olmadığınızda işlerin nasıl yürüdüğünü gösteren önemli bir konudur. Çalışanlar, belirlenmiş gıda güvenliği politika ve prosedürlerini izlemekten sorumlu tutulduklarında, hiç kimseyi izlemese bile, doğru şeyi yapma olasılığı daha yüksektir. Bu genel tanımın sonrasında belirtmek isteriz söz konusu sistem, Gıda Güvenliği Kültürü danışmanlık desteği ile daha hızlı ve kolay çalışanlarınızın sisteme adapte olasını sağlar.
 • Tüketicilerin satın alma kararları fiyata ilave olarak, gıda ürününün duyusal özellikleri, güvenliği, kalitesine bağlıdır. Tüketicilerin ürün deneyimi yaşadıkları ve ürünle ilgili kararları verdikleri anlar MOT “moment of truth” karar anları olarak geçmektedir. Kader anı bir deneyimdir
 • Duyusal analiz, tüketicilerin  beklentisini belirleme, başarılı ve ekonomik ürünler arayışı, rekabet avantajı gibi üretici ihtiyaçları ile her geçen gün önemi artan bir analiz yönetimidir.
 • TAPA TSR Sertifikası, riskleri yönetmek ve kayıpları önlemeyi optimize etmek için kendi şirket içi tedarik zinciri güvenlik programlarının bir parçası olarak üye şirketleri tarafından kullanılan bir dizi endüstri standardı, eğitim, olay istihbaratı, rota planlama ve ağ oluşturma araçları ve fırsatları sunmaktadır
 • Temiz etiket uygulamasının nesnel ya da yasal bir tanımı bulunmamaktadır. Uygulama “temiz etiket” diye adlandırılsa da kastedilen gerçekte “temiz gıda” dır. Çünkü etiketin işlevi, ürün içeriğini açık ve anlaşılır bir şekilde yansıtmasıdır.
 • Bağlam, kuruluşun stratejik hedeflerini yerine getirmek için, tanımlanmış proseslere olan etkileri adapte edebilmek ve faaliyetlere net bir şekilde odaklanmak amacıyla, ilgili yönetim sisteminin ( ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001 vb) performansını etkileyen firma içi ve firma dışı olarak ikiye ayırabileceğimiz husularla ilgili analiz yapar
 • Kritik bir limite sahip, insan sağlığı üzerinde doğrudan kötü sonuçlar doğurabilecek gıda güvenliği tehlikesinin (fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik veya radyolojik), yok edildiği, kabul edilebilir seviyeye indirildiği veya tamamen reddedildiği, üretim prosesinde üretim teknolojisi nedeniyle zorunlu olarak bulunan veya belirlenen tehlike için özel olarak tasarlanmış işlem basamağı.
 • ISO tarafından gıda zinciri boyunca hijyenik bir ortam sağlamak için gerekli temel koşullar ve faaliyetler olarak tanımlanır.  Bunlar, güvenli son ürünlerin üretimi ve taşınması ve insan tüketimi için güvenli gıda için uygundur. OGP’ler genellikle süreç için geneldir ve sürecin belirli bir adımına odaklanmamıştır.
 • Bir kontrol kavramı olarak, ISO tarafından gıda güvenliği yönetim standardı ISO 22000 ; gıda güvenliği tehlikeleri ve / veya kontaminasyonun ortaya çıkma olasılığını kontrol etmek için tehlike analizi tarafından gerekli görülen bir kontrol önlemi olarak tanımlandı.
 • Firma tarafından tehlike olarak belirlenmiş, ürünün doğal bir parçası olmayan, dışarıdan gelebilecek metal madde bulaşılarını tespit etmek amacıyla tanımlanmış limitleri olan, tüm ürünlerin içerisinden geçirilerek %100 kontrol yapılabilen ve Codex karar ağacından belirtilen “proses spesifik bir tehlikenin bertarafı için özel olarak mı tasarlanmış”  sorusuna karşılık gelen bir işlem adımıdır. Bu çerçevede metal dedektör KKN olarak tanımlanır
 • Yabancı madde sorunu, Tüketici Şikayetlerinin ana kaynağıdır. Bu, Gıda İşletmesi için güven kaybettirebilecek gerçek bir Gıda Güvenliği sorunudur.Her tür yabancı madde, bir gıda ürününde fiziksel bir tehlike oluşturabilir. Bunlar kemikler gibi ürün bileşenlerinden, metal talaşı, ekipman parçaları  veya ambalaj malzemelerinden gelen cam parçalarına kadar değişir. Bir ürünün fiziksel tehlikelerden korunmasını sağlamak, genellikle Kritik Kontrol Noktalarına ek olarak üretim süreci boyunca birçok adımla tamamlanır.
 • Gıda ambalajlarından gıda maddesine koku geçişini analiz etmek amacıyla kullanılan test metotlarıdır.
 • Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğin   “Beslenme Bildirimi” başlıklı bölümü gereği hazır ambalajlı gıdaların etiketinde gıdanın 100 g veya 100 ml’sinde enerji değeri ile birlikte besin öğelerinin miktarının da yer alması zorunludur. Bu bildirime ilave olarak porsiyon veya tüketim birimi üzerinden de beslenme bildirimi yapılabilir.
 • İnsanların probleme neyin sebep olduğu sorusunu cevaplamasına yardımcı olan popüler ve sık kullanılan bir tekniktir. Sorunun asıl nedenini bulmak için, ilgili araçlarla birlikte belirli bir adımları kullanarak sorunun kaynağını belirlemeyi amaçlar.
 • Riski değerlendirme tekniklerinin seçilmesi ve uygulanması konusunda rehberlik eder.Tüm işletmeler, gelişen teknolojiye rağmen sürekli olarak yeni tehditlerle karşı karşıyadır. ISO, işletmelerin krizlere verimli bir şekilde hazırlanması için risk yönetimi standartları geliştirdi. 
 • Takım olmanın ana prensiplerinden biri birlikte karar vermeyi istemek ve öğrenmektir. Takım içinde faydaya odaklanmanın sağlanabilmesi için duygu deneyimi yaratabilmek  kritik bir uygulama ve çalışma modelidir. Mavi yaka personel eğitimleri gıda güvenliği ve operasyonu etkileyen süreçlerden dolayı firma bazında tasarlanmalıdır.
 • Advanced HACCP,  özellikle validasyon (geçerli kılma) ve verifikasyon (doğrulama) prensiplerine odaklanan standart HACCP yaklaşımı üzerine kuruludur.
 • ISO 31000 Risk Yönetimi; tüm süreçlerde, organizasyonun risk bazlı karar alma disiplinini geliştirecek prensip ve esasları detaylı anlatan sistematik bir anlayış sunmaktadır. Tüm şirket ve organizasyonlarda cinsi, büyüklüğü, faaliyeti ve bulunduğu mekanlardan bağımsız olarak uygulanabilen ortak bir çözüm sunan standart, risklerin sebep olacağı negatif sonuçlar yanında fırsatları tayin etmek konusunda da yardımcı olmayı hedeflemektedir.
 • İngilizce değişkenlik (volatility), belirsizlik (uncertainty), karmaşıklık (complexity) ve muğlaklık (ambiguity) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir terminoloji hakim son zamanlarda hayatımıza, VUCA. Böylesi bir dünyada büyümeye, var olmaya çalışmak tüm şirketlerin kuşkusuz en önemli savaşı. Tüm bu kaos, içerisinde oldukça farklı sayı ve büyüklükte riskleri de barındırıyor. Risk olmayan bir iş hayatından söz etmek mümkün değil elbet.  Ancak riskleri ve fırsatları belirleyip bunlara uygun faaliyetler geliştirip uygulayan şirketlerin kalabalıktan sıyrılarak öne geçtikleri de bilinen bir gerçek.
 • Gıda alerjisi, diyet proteinlerine karşı aşırı bir bağışıklık tepkisi (aşırı duyarlılık) olarak tanımlanır. Gıda alerjileri, bir gıda proteinine yanlışlıkla maruz kalmanın insan vücudu tarafından zararlı olduğu tespit edildiğinde gelişir.  Gıda alerjileri sıklıkla yaşamın erken döneminde immün tolerans gelişiminin kritik dönemine denk gelen ve tipik olarak immünolojik olgunlaşmamışlık döneminde görülür. Genetik faktörler, yaş, bağırsak florası, atopi öyküsü, egzersiz gibi ana faktörler, proteinin yapısı ve dozu (eşik değeri) gibi dış faktörler potansiyel allerjik reaksiyonu etkilemektedir. Proteinin alerjenik kapasitesi, gıda işleme yöntemleri ile değiştirilebilir.  
 • SO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda endüstrisi için hazırlanmış, gıda güvenliği risklerinin ön koşul programları ve HACCP’i temel alan uluslararası bir standarttır.
 • Fabrikadaki potansiyel patojen kaynakları, indikatör mikroorganizmalar ve çevresel kontroller. Swap alım noktalarının, alım sıklıklarının, alım zamanının ve metodunun belirlenmesi.
 • Duyusal analiz yapmak amacıyla, gıdaların farklı duyusal özelliklerinin objektif olarak değerlendirilmesi için eğitimli bir panelistlerin kullanılması gereklidir.
 • Sistematik biçimde bir ekip tarafından ele alınmasını, problemin kök sebebinin doğru olarak tespit edilmesini ve efektif düzeltici faaliyetlerin alınmasını sağlar.
 • Hammaddeden başlayarak üretim, işleme ,depolama, hazırlama ve tüketim aşamalarında ,insan sağlığına zarar verebilecek etkilerin ortadan kaldırılmasıdir.
 • Probleme 5 kez neden sorusunu sorarak, problemin kök nedenini bulmamıza yarayan bir problem çözme tekniğidir.
 • Bir problemin olası tüm sebeplerini ve aralarındaki ilişkiyi net bir şekilde belirlemek için kullanılır.
 • Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s,
 • Yakından Bakın
  Teklif İsteyin
  Sunum İsteyin
  circles2