Intermodal ve Multimodal taşımacılıkta, genellikle yüklerin taşınmasında daha fazla verim almak için farklı taşıma modları kullanılır.


İntermodal ve Mutlimodal taşımacılık farkları;

  • Intermodal taşımacılık modelinde seferlere, birden fazla taşıma modunu entegre edilirken,  Multimodal taşımacılıkta sefer boyunca tüm lojistik süreçten tek bir taşıyıcı firma sorumludur.
  • Intermodal taşımacılıkta taşınılacak yük, mevcut kabı ile başka bir lojistik servise aktarılır. Multimodal taşımada ise yükler, bulundukları taşıma kaplarından başka taşıma kaplarına aktarılarak lojistik servis değişikliği sağlanır.
  • Intermodal taşımacılıkta genellikle karayolu, demiryolu ve denizyolu taşımacılığı kullanılırken, Multimodal taşımacılıkta, havayolu ile birlikte tüm taşıma yöntemleri sürece göre kullanılır.

Günümüzde ülkeler arasında oluşan sınır kısıtlamalarına takılmadan seferlerin gerçekleşmesini sağlayan Intermodal ve Multimodal taşımacılık; Sınır ötesinde yaşanan durumların da içinde bulunduğu dış etkenlerin, seferlerinizin gerçekleşmesinde gecikme veya aksama yaşanmaması için tercih edilen yaygın taşıma yöntemleri arasında. 


circles2