Lojistik ve Tedarik Zinciri operasyonları esnasında kullanılan terimleri bu sayfada sizin için bir araya getirdik.

Tüm ziyaretçilerimizin yararlanabilmesi için kullanıma açık olan Logitrans Lojistik Sözlüğü hakkında fikirlerinizi info@logitransport.com adresine iletebilirsiniz.

Sözlük

 • 1. Belirli bir alan ve yükseklikteki bir antreponun, üzerinde malların belirli depolama adreslerine sahip raflar ve dolapların bulunduğu bir bölümü. 2. Depodaki malların depolama alanı
 • Belirli dönemlerde sipariş edilen ve mevcut talebi o dönemde karşılamak için elde bulundurulan stoklardır.
 • Stok Düzeltme (Adjustment), Sistem üzerinde oluşan stok hatalarının düzeltilmesi adına yapılan sistemsel olarak stok artırma ya da azaltma işlemleridir.
 • Mal alımlarında uygulanacak ara denetim ile muayene ve kabul işlemlerine dair esas ve usulleri belirten belge.
 • Alıcıya ürünlerin gönderildiğini, nasıl paketlendiğini, tahmini varış zamanını bildirien dökümanların elektronik versiyonudur. Gönderim Bildirimi veya Dağıtım Bildirimi olarak da adlandırılırlar.
 • Depoda iki raf arasında kalan kısımdır. Boyutu ürünlerin yerleşimine göre değişiklik göstermektedir.
 • Bir şeyi özel olarak birine veya bir yere ayırmak anlamına gelmektedir.
 • Taşıma veya sevkiyat için kullanılan konsolide parti mallarının, icracı, depo veya lojistik merkezinin tanımlanan yerine teslimini içeren fiziksel dağıtım sürecidir.
 • Bir yasa, sözleşme, anayasa veya diğer yasal belgelerde yapılan resmi veya resmi bir değişikliktir.
 • Tedarikçiden gelen ve limanda bulunan palet.
 • Tedarikçilerden gelen siparişler ile teslim alınan paletin teslim alma planı.
 • Bir fabrikanın veya şirketin gerekli malları tutması gereken bölge veya kısım.
 • Malların varışının planlandığı tarih.
 • Ürünlerin türlerine göre, alfabetik ve sayısal olarak sıralandığı tablo.
 • Raflarda malların niteliklerine göre sıralandırılması, gruplandırılması.
 • Sistem içinde herhangi bir aksiyonun durumu.
 • 1.Stokta olmayan bir ürünü geçici olarak kabul ettiğinizde ve stokta bulunduktan sonra teslim etmeyi garanti ettiğinizde, geri sipariş veya geri sipariş oluşur. İşletmeler genellikle piyasada yüksek talep gören ancak üreticilerden arzı düşük olan ürünler için geri sipariş alırlar. 2.Benzer şekilde, bir alışverişçinin bakış açısından, bir öğeyi geri sipariş etmek, ürünlerin hemen teslim edilemeyeceğini veya önceden satın almayı planladığını bilerek satın almaya başladıkları anlamına gelir.
 • Otomatik tanımlama teknolojisi kapsamında, bir optik okuyucu aygıt ile okunarak bilgisayar ortamına sayı, karakter ya da bunların karışımı olarak aktarılabilen, farklı kalınlıklardaki çizgi-boşluk kombinasyonlarıdır.
 • Gönderim yerinden alım yerine doğru izlenilen ana rota.
 • Depodaki raf bölüm numarası.
 • Belirli bir tarihe kadar malların kullanılmasını belirten süreç.
 • Taşınan eşya hakkında bilgi veren belge. Aynı zamanda malın taşınmasına ilişkin bir sözleşmedir ve nakliyecinin malları teslim aldığını gösterir.
 • Taşıyıcıyı veya nakliyeciyi planlamak için kullanılan hizmetin sağlanması için göndericiden taşımacıya veya nakliyeciye verilen taahhüt.
 • Taşıyıcı veya nakliyeciden gönderici rezervasyon hizmetlerine, belirli bir sevkıyat için bir rezervasyonun onayını sağlayan bir mesaj. Bir onay, bir sevkıyat rezervasyonunun kabul edildiğini, beklemede olduğunu, şartlı olarak kabul edildiğini veya reddedildiğini gösterebilir.
 • Depoda tahrip edilmiş veya diğer işlemler sırasında imha edilmiş veya hasar görmüş mallar.
 • Konteynerlerda paketlenmemiş, toplu olarak depolanan mallar.
 • Asgari olarak en verimli şekilde işlenen büyük eşyalar için bir depolama alanı. (Depolama yapılırken alan ve yükseklik hesaba katılır)
 • Herhangi bir ürünü satın alan veya satın almayı amaçlayan bir kişi veya tüzel kişi.
 • Tedarikçi tarafından sipariş iptali (tedarikçi tarafından bağımsız sebeplerle). Taraflar, sözleşmeyi imzalamadan önce siparişi iptal etme ceza tutarını kararlaştırmalıdır.
 • Sistemde iptal edilen eylemlerin durumudur.
 • Herhangi bir eşyanın, ürünün ya da malzemenin bir yerden alınarak başka bir yere düzenli ve güvenli şekilde taşınarak, teslim edilme işlemine kargo taşımacılığı adı verilmektedir.
 • Koşullar belirli bir rotaya göre belirlenerek, mal ve malzemelere göre ayrılır. Paket tipine göre ayrılan paket, rulo, kasa vb. mal ve malzemelerin transfer işlemi ise güvenlik kurallarına göre özel taşıma ekipmanları (römork, kamyon, uçak vb.) kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Ticari taşımacılık için araç kullanan gerçek veya tüzel kişi.
 • Eşyaların saklanabileceği veya taşınabileceği büyük bir kutu veya kap.
 • Antrepo gümrük gözetimi altında yer alan eşyaların konulduğu yapı.
 • Malların antrepoya götürüldüğü, belirli bir alan ve yükseklikteki antrepo binasının bir bölümü.
 • Sistemdeki tamamlanan bir eylemin durumu.
 • 1. Alıcı - taşıyıcı tarafından teslim edilen kargoyu kabul etmeye yetkili kişi; 2. Gönderici – sevkıyat sözleşmesinin tarafıdır.
 • 1. Gönderme. 2. Konsinye, komisyon ticaretine yakın bir mal satışı şeklidir. Satıcı (gönderen), satış için mallarını bir aracıya (gönderici) devreder, ancak aracı tarafından satılana kadar mülkiyeti elinde kalır. İkincisi bunun için bir komisyon alır. 3. Kabul planı.
 • Bir mal sevkiyatını başlatan taraf, nakliyeci.
 • Tüketici ile doğrudan iletişimin lojistiği - tüketicilerle doğrudan iletişim sağlayan tedarik zincirinin süreçleri ve araçları. Tüketici.
 • Perakende ticaret için ambalajlanmış, POS terminalinde taranmak üzere barkodla işaretlenmiş mallar.
 • Çapraz yükleme, malzemelerin bir üreticiden ya da nakliye türünden doğrudan müşteriye veya aralarında çok az depolama veya hiç depolama olmaksızın başka bir nakliye şeklinde boşaltılmasının lojistiğindeki bir uygulamadır. 
 • Müşteri, sunulan bir ürün ya da hizmetin tüketicisidir.
 • Hasarlı mallar.
 • Nakliye, depolama veya aktarma sırasında yangına, patlamaya, araçlarda ve yol yapılarında hasara, insanların ve hayvanların hastalanmasına, yaralanmasına veya ölümüne neden olabilecek veya çevreye zarar verebilecek mallar. Patlayıcı ve yanıcı maddeler, bulaşıcı maddeler, radyoaktif vb. maddeler içerir.
 • Bir depodan bir mağazaya teslim edilebilecek kalemleri tanımlar.
 • Malları bir yerden başka bir yere taşıma süreci.
 • Teslimat, malların bir kaynak konumdan önceden tanımlanmış bir varış noktasına taşınması sürecidir. 
 • Malların kabul edildiği tarih.
 • Bir teslimat notu işinde kullanılan bir belge türüdür; genellikle malların nakliyesi ile gelir ve gönderiye neyin dahil olduğunu detaylandırır.
 • Malın mülkiyetinin alıcıya devredildiği nokta.
 • Teslimat takvimi, alıcı ile satıcı arasında malın ne zaman ve ne sıklıkla verileceğine dair bir anlaşmadır. Gelecekteki teslimat sürelerinin özelliklerini belirten bir plandır.
 • Sistemde sipariş edilen ürünlerin tüketiciye teslim edilmesi gereken süre. Bazı sistemlerde bu aralık ±30 dakikaya eşittir ve aralık şartlarının ihlali için tedarikçi veya taşıyıcı tarafından ödenen para cezası birkaç bin dolara eşittir.
 • Malların miktarı, kalitesi, ürün çeşitliliği, ambalajı, mülkiyetin devri prosedürü, nakliye masraflarının ödenmesi vb. için yasa veya tedarik sözleşmesi tarafından öngörülen şartlar ve koşullar.
 • Malların sevkiyatının yapılacağı tarih, yer.
 • Çok miktarda mal, ekipman veya malzemenin ihtiyaç duyulana kadar depolandığı yer.
 • Depodaki mal artıklarının hacmini azaltma süreci.
 • Kargo taşımacılığının özelliklerinden biri, uzunluğunu, genişliğini, yüksekliğini, çapını vb. tanımlar.
 • Perakende tesislerinde depolama işlemleri yapılmadan malların üretici tarafından tüketiciye teslimi.
 • Perakendecinin deposunu atlayarak doğrudan üreticiden mağazaya mal tedarik etme yöntemi.
 • İki mal arasındaki fark.
 • Satıcının veya gönderenin, alıcıyı veya malların sevkiyatı hakkında bilgilendirdiği belge.
 • Sevkiyat birimi, siparişin yerine getirilmesinde üretici tarafından alıcıya (perakendeciye) sevk edilmek üzere tasarlanmış malların (malların) ambalajlanmasıdır.
 • Bir depodan diğer depoya yapılan mal transferi.
 • Tedarik ağını ve dağıtım ağını birbirine bağlayan depo. Normal bir depodan farklı olarak genellikle dağıtım kanalına yakın kısa süreli depolama işlevlerini yerine getirir.
 • Kara taşımacılığında bir endüstriyel bölge veya taşıyıcı terminalindeki yükleme ve boşaltma platformu.
 • Çekicinin alt ve üst kısımlarından oluşan çift katlı römork tipi.
 • Bir anda değil, uzun bir zaman diliminde "tüketilen" evler, arabalar, televizyonlar gibi tüketim malları.
 • Ürünleri numaralandırarak (belirli bir kod vererek) ürün takibi yapmanıza işlevsel bir çözüm getiren stok kodu SKU harfleriyle ifade edilir. 
 • Dünya genelinde tır ve konteyner ölçülerine uygun standart hale gelen en yaygın kullanımlı palet.
 • Son kullanma tarihi, bir ürünün daha öncesinde tüketilmesi veya kullanılması gerektiğini belirten tarihtir.
 • Gecikmeli malın veya eylemin durumu.
 • Ek ve istenmeyen veya ihtiyaç duyulmayan mal miktarıdır.
 • Yüksek talep gören ürünler; ürün yelpazesinin nispeten küçük bir bölümünü oluşturan ancak cironun en büyük payını oluşturan ürünler.
 • Ulaşım hizmetleri için ön rezervasyon.
 • Forklift, ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da rafa yüklemek için kullanılan bir çeşit iş makinesidir. 
 • Kaldırma kamyonlarını süren kişi.
 • Herhangi bir hasar durumuna karşı hassas olan mallardır.
 • Franchise, ürüne, hizmete, kalitesini ve ismini kanıtlamış ve başarılı olmuş firmalardan belirli bir bedel karşılığı, isim hakkını veren firmalardır.
 • Gelişmiş bir üretim, işletme ve pazarlama sistemine, ticari isme ve tescilli bir markaya sahip olan herhangi bir işletme sahibi.
 • Taşımacılık seferi sözleşmesi temelinde hareket eden, nakliyeyi düzenleyen ancak mutlaka doğrudan katılmayan bir arabulucu.
 • Aynı tipte mallarla dolu palet.
 • GS1 Sistemi lokasyonların her birine, bu lokasyonu tek olarak tanımlayacak bir numara verir. Bu numara GS1 Küresel Lokasyon Numarası (GLN) olarak adlandırılır. GLN, bir iş ortamındaki ya da organizasyon içindeki yasal, fonksiyonel ya da fiziksel yerleşim birimini belirtir.
 • Önceden tanımlanmış bilgilere ihtiyaç duyulan herhangi bir kalem (ürün veya hizmet) olarak tanımlanan ve herhangi bir tedarik zincirinin herhangi bir noktasında fiyatlandırılabilen, sipariş edilebilen veya faturalandırılabilen bir ticari kalemin tanımı.
 • Grupaj, parça, küçük, kısmi malın veya yükün birleştirilerek tek konşimentoda gösterilmesidir.
 • Nakliyeciler tarafından gerçekleştirilen bir işlemdir. Ana amaç, grupaj konşimento altında taşınan birkaç küçük teslimatı tek bir gönderide (düşük maliyetlerle) bir araya getirmektir. Maliyetleri azaltmak veya nakliye fonksiyonunun kullanımını iyileştirmek için birleştirilmiş gönderilerin gruplandırılması.
 • Ulaştırma Bakanlığının, depolandığında veya taşındığında sağlık, güvenlik ve mülk için risk oluşturabileceğini belirlediği bir madde veya malzeme.
 • Heterojen mallar, homojen malların aksine çeşitli ürünlerden ya da malzemelerden oluşan farklı kalite ve tipteki mallardır.
 • Rakip üreticiler tarafından piyasada sunulan benzer ürünler. Alıcılar bunları mükemmel ikame maddeleri olarak görürler ve bu yüzden belirli üreticilerin ürünlerini tercih etmezler.
 • Mal depolama yöntemi.
 • İlerleme, sistemdeki bazı eylemlerin bir durumudur.
 • Transit, sistemdeki bazı eylemlerin durumudur.
 • Nakliye araçlarını kullanarak tedarikçilerden depoya gelen ve kabul rıhtımına teslim edilen malların akışı.
 • Paletin tamamının değil, bir kısmının mallarla dolu olması.
 • Belirtilen depolama adreslerine sahip rafların ve dolapların bulunduğu belirli bir alan ve yükseklikte bir depo alanının bulunduğu alan, nedenleri açıklanana kadar satılmayacak malların depolandığı alan.
 • Tüketici ambalajı veya satış ambalajı da denir. Ürün ile doğrudan temas eden, nihai tüketiciye satılırken kullanılan ambalajdır.
 • Bir şirketin mal ve hizmetlerinin yaratılması için gerekli olan hammaddeler, yarı mamuller, bitmiş mallar ve malzemeler; bir şirketin sahip olduğu mal stokunun birim sayısı ve/veya değeri.
 • Fatura birimi, verilen hizmet veya yapılan iş karşılığında müşterinin ödemesi gereken tutarı gösteren ve zorunlu olarak düzenlenmesi gereken belgeye denir.
 • Malların veya malların sevkiyatının gerekli tedarik zinciri noktasına tam olarak ihtiyaç duyulduğu anda teslim edilmesi. Geniş anlamda, JIT kavramı kısa aralıklarla küçük partiler halinde teslimatlar düzenlemek için kullanılır, bu da stokları ve dolayısıyla depolama maliyetlerini azaltır.
 • Birkaç ürünün bileşen parçalarından oluşan bir dizi ürün.
 • Palet üzerinde tek bir katmanda bulunan kutu sayısını tanımlayan bir paketleme birimi.
 • Siparişi tamamlamak için gereken süre (hasat dönemi). Siparişin yerleştirilmesi ile malların teslim edilmesi arasındaki süre. Genellikle gün veya saat cinsinden ölçülür.
 • Artık mallardır.
 • MRP işleme sırasında malzeme listesindeki (BOM) bir bileşenin seviyesi.
 • Depodaki malların yüksekliğe göre yüklenmesinde boyutun dikkate alınması. Her bölge için, kamyonun depolama ve nakliye sırasında kendine göre boyutları vardır.
 • Rıhtım üzerinde transfer, yönlendirme ve palet döşeme.
 • Depo hücresi - WH rafının duvarlar, bölmeler, raf veya zemin ile sınırlandırılan bir parçası.
 • Engellendi – sistemdeki herhangi bir eylemin durumu.
 • Lojistik etiketleme ve barkodlama işlemi; lojistik firmalarının kendi sistemleri, kayıtları, düşümleri ve hızlı hareket etmeleri, malların unutulmaması, kaybolmaması, işlemlerin hızının düşmemesi ve entegrasyosyonun aksamaması için yapılır.
 • Tedarik zinciri aracılığıyla yönetilmesi gereken, nakliye ve/veya depolama için oluşturulmuş herhangi bir bileşimdeki herhangi bir öğe. Paletleme seviyesi (SKU, iç paket, paket, katman, palet)
 • Lojistik ya da nakliye; ürün, hizmet ve insan gibi kaynakların, ihtiyaç duyulan yerde ve istenen zamanda temin edilmesi için bir araç olarak tanımlanabilir.
 • Tedarik zincirindeki diğer şirketlere bir dizi nakliye, depolama, dağıtım ve ilgili hizmetler sunan şirket. Üçüncü taraf dağıtım şirketleri, 3PL veya sözleşmeli dağıtım şirketleri olarak da adlandırılır.
 • Aynı koşullarda ve zamanda üretilen, ambalajı, ambalaj büyüklüğü, sınıfı, tipi, çeşidi ve boyu aynı olan ürün örnekleri veya ambalajları topluluğu.
 • Belirli bir alan ve yükseklik ile bir tür malın adressiz olarak depolandığı depo yerinin alanı (örneğin, dökme patates, vb.)
 • Otomatik sistemlerde saklanan ve elektronik veri alışverişinde atıfta bulunulan ticari ortaklar ve ürünlerine (mallarına) ilişkin bilgiler. Ticari ortaklar (işlem katılımcıları) ve üretimleri (mallar) hakkında bilgi içeren Ana Veriler, kendilerine GS1 Systems'ın kurallarına göre verilen küresel numaralara sahiptir.
 • Malları veya kişileri taşımak için kullanılan araç. Örneğin uçak, kamyon, gemi.
 • Ürünleri gerektiği kadar kategori ve alt kategoride sınıflandırılmasına izin veren, yani her bir ürün, mal yapısına göre bir yerle ilişkilendirme.
 • Çeşitli aşamalardan geçerek müşterilere sunulmaya hazır hale gelen ürün ve hizmetler, mağazalarda son kullanıcı ile buluşurlar.
 • İki emrin bir tane kalacak şekilde birleştirilmesi. Bu işlem aynı zamanda tasfiye emirlerini de içerir.
 • Malların veya kişilerin taşınması için kullanılan taşıma yöntemi. Örneğin demiryolu, karayolu ve deniz yoluyla.
 • Ömrü kısa olan mallar, örneğin gıda ürünleri.
 • Hasar alan mallar.
 • 1. Üretim hacminin azalması veya üretimden çıkarılması sonucu oluşan mamul stoklar. 2. Raf ömrü dolmuş mallar, mevsimlik talebi olan satılmamış mal kalıntıları vb. bu mallar üzerinde fiyat düşürülebilir ve bu mallar satılabilir veya özel durumlarda bu mallar imha edilebilir.
 • 1. Müşterinin mal veya hizmet talebi. Satın alma emri, satış emri, iş emri vb. gibi mal veya hizmetlere yönelik bir talep türü. 2. Alıcının, bir teklifte belirtilen veya alıcı tarafından bilinen koşullara göre belirtilen şekilde mal veya hizmet tedarikini içeren bir satıcıyla işlem başlattığı belge/mesaj.
 • Sipariş kontrolünü ve ödeme kontrolünü yapan kişi, kimse.
 • Bir perakendeci veya başka bir kişi tarafından oluşturulan EDI belgesi. Bu belgeye göre perakendeci, aldığı veya almadığı malı tedarikçiye iade edebilir.
 • 1. Belirli bir site ağı için hangi ürünlerin, hangi tedarikçiden, hangi adres zinciri için ve hangi ticari sözleşme ile satın alınabileceğini tanımlar. 2. İhtiyaç işaretiyle birleştirilmiş mal ve hizmetler toplamı.
 • Malların sipariş edildiği ambalajın perakendeci ve üretici seviyesi arasında anlaşmaya varılmıştır.
 • Ürünlerin üretim hattının sonundan son kullanıcıya kadar taşınması ve depolanması ile ilgili süreç.
 • Bir işlem sırasında bir müşteriden veya üretim siparişinden gelen bir talebi karşılayacak stok bulunmadığında bir duruma atıfta bulunmak için kullanılan bir terim.
 • Mağazadaki rafta özel kategoriye ait ürün bulunmaması.
 • Ekstra Mallar.
 • Müşteri ile mutabık kalınan şartlarda gerçekleştirilmeyen sipariş.
 • Ekstra mallar depoya tahsis edilemiyorsa bu alanda yer alır. Bu malların depolanması için kullanılan alan.
 • Ağırlığı veya hacmi aracın yük kapasitesini aşan sevkiyatlar.
 • Bir işletme veya mağaza, bir parçayı veya ürünü fazla stokluyorsa, stokta üretim için ihtiyaç duyduğundan veya muhtemelen satabileceğinden daha fazlası vardır.
 • Paketleme ve içerikten oluşan paketleme işleminin nihai ürünleri örn. bir kutu, karton, sandık, varil, palet vb.
 • Marka adı altında paketler halinde satılan tüketim malları.
 • 1. Paketleme. 2. Paketleme, malların taşınması, depolanması, boşaltılması vb. için korunmasını sağlayan bir dizi araçtır. 3. Ambalaj tasarımı, yeni ambalaj türlerinin geliştirilmesine adanmış bir bilgi dalıdır.
 • Bir depoda malları paketleyen kimse.
 • 1. Ambalajlama, bir ürünü kağıt gibi ambalaj malzemelerine sarmak veya sert bir kaba koyma işlemidir. 2. Ambalaj.
 • Aynı kargo yerine konan malların listesidir. Ambalaj listesi genel olarak paketleyici tarafından imzalanır.
 • Nakliye, depolama ve yeniden yükleme için kullanılan dikdörtgen veya kare ahşap, plastik ya da metal platform. Paletin yük kapasitesi genellikle 900-3000 kg arasındadır.
 • Bir paletin atık ve kırılma nedeniyle bir depolama yerinden diğerine transferi veya ikamesi.
 • Tekli öğelerin veya paletlenmiş yüklerin yüksek düzeyde istiflenmesini desteklemek için kullanılan tek veya çok seviyeli bir yapısal depolama sistemi.
 • Depolama ve / veya nakliye amacıyla yükleri paletlere koyma işlemi. İstifleme işlemi ve yükleme şemasının seçimi manuel veya otomatik olabilir.
 • Malların bulunduğu yerin adresi (depodaki malların belirli bir hücresi).
 • Sorumlulukları ambar raflarından mal alınması ve sevkiyat seferine ulaştırılması olan çalışan.
 • Belirli tipte malların depolandığı antrepoda, toplayıcının siparişe göre malları aldığı hücre adresi.
 • Çeki listesi, ticari fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve türde ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması halinde, her kapta hangi miktarda eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen bir belgedir.
 • Toplayıcının farklı türdeki malları aldığı yer.
 • Malların seçilmesine yardımcı olan kod. Örneğin parçalar, iç ambalajlar, kutular, rulolar, paletler vb.
 • Genellikle perakende uygulamasında PC ölçü birimi ile depolanan, satılan veya dağıtılan mallar.
 • Pivot adresi, depolama bölgesinde mal tahsisi için kullanılır. Pivot adresi, depolama algoritmasının mal tahsisi için boş hücreler bulduğu bir adrestir. Pivot adresi genellikle çekme adresiyle aynıdır. Bu, ikmalin daha verimli bir şekilde organize edilmesine yardımcı olur.
 • Taşıyıcının sorumluluğunun başladığı yer.
 • Taşıyıcının sorumluluğunun bittiği yerdir.
 • Malın müşteriye veya başka bir kişiye devredildiği yer.
 • Malların taşıyıcıya devredildiği yer.
 • Depolama, nakliye, antrepoda boşaltma sürecinde malları korumanın bir yolu.
 • Müşteriye gönderim işlemine başlamadan önce malların depoda depolanması, taşınması ve boşaltılması sırasında malların korunmasını sağlayan bir araç.
 • Sevkiyat için aynı mal hazırlama kurallarına sahip dükkanlar (tüketiciler) grubunu tanımlar. Örneğin, mallar farklı bölgelerdeki bir depoda depolanıyorsa, depo çalışanları bunları sevkiyat için farklı şekillerde hazırlayabilir: 1. Farklı paletlerde (her palet kendi bölgesinde hazırlanır) 2. Bir palet içinde (ilk önce mallar bir bölgedeki palete paketlenir, daha sonra bu palet başka bir bölgeye aktarılır ve o diğerinden mallarla paketlenir.
 • Malların toplanması sırasında mal hazırlama yolu, toplayıcının malları aldığı yol. Hazırlık yolu, rotadaki tüm toplama adreslerini içerir.
 • Bir depolama yerinden diğerine (rıhtım, yer vb.) müşteriler için özel olarak hazırlanan yol.
 • Bir üretici, hizmet sağlayıcı veya sağlayıcı tarafından satılan mallar için fiyat listesi.
 • Genellikle üretim planlamasında kullanılan, benzer özelliklere sahip bir grup ürün.
 •  Bir firma tarafından üretilen birbiriyle ilişkili mallar kümesi.
 • 1. Tedarikçi ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi yapılabilen bir belge. 2. Sipariş verirken alıcının tedarikçiye gerekli miktarda ürünü öngörülen şekilde üretmesi (sevkiyatı) için teklif veren elektronik veri alışverişinde bulunan bir mesajdır.
 • Malzemeyi rıhtımdan (veya başka bir teslim alma konumundan) çıkarmak, malzemeyi bir depolama alanına taşımak, malzemeyi bir hazırlık alanına yerleştirmek ve daha sonra belirli bir yere taşımak, hareketini ve konumun kimliğini kaydetmek.
 • Belirli mal depolama adreslerine sahip rafların bulunduğu, belirli alan ve yükseklikteki depo yeri alanı.
 • Hareketli bir nesnedeki bir etiket ile nesneyi tanımlamak, yerini belirlemek ve konum değişikliğini izlemek için bir bilgi okuyucusu (interrogator) arasındaki verileri iletmek için radyo frekans aralığındaki elektromanyetik dalgaların kullanılması teknolojisi. RFID etiketleri aktif (dahili bir güç elemanı ile) ve pasif (güç elemanı olmadan) olabilir.
 • Yükleri kaldırmak, taşımak, istiflemek, rafa kaldırmak veya başka bir şekilde manipüle etmek için kullanılan araçlar.
 • Tam Palet.
 • Siparişin gerçekleşmesi, malların fiziksel olarak bir yerden transfer edildiği (ellendiği) aşamadır.
 • Taşıma işleri organizatörlerinin deniz yolu ile ithalat hizmetleri, pazarlama faaliyetleri sonucu bulunan müşterilerin siparişlerinin alınması ile başlamaktadır.
 • Boşaltma Platformu.
 • Tüketicilerin satın aldıktan sonra hızla kullandığı ve düşük kar sağlayan (gıda gibi) mallar.
 • Tüketicilerin satın aldıktan sonra hızlı bir şekilde kullandığı ve düşük kar getiren malların depolama alanı.
 • Müşterinin taşıyıcıdan hasarlı malı almayı reddetmesi durumudur.
 • Yeterince iyi olmayan, atılacak veya ucuza satılacak ürün.
 • Serbest bırakılan sistemdeki herhangi bir eylemin durumu.
 • Malların (stok numarasının) bir depoda sebep gösterilerek serbest bırakılması ve stoğa iadesi süreci.
 • Stokta mevcut olan mal miktarı.
 • Mal veya malzemelerin yeniden paketleme işlemidir.
 • Malzemenin depolama sürecinde, farklı ambalaj biçimlerinde ve/veya depolama lokasyonlarında bulunabilirliğinin sağlanması için yapılan depo içi transfer işlemidir.
 • Birincil adresin yedeği olarak adlandırılır. Acil durumlarda kullanılır.
 • 1. Birbiri ardına gelen iki teslimat arasındaki zaman aralığı. 2. Depodaki malların birbiri ardına ikmal edilmesi için birbiri ardına gelen iki eylem arasındaki süre.
 • Bazı nedenlerden dolayı müşteriye uymayan malların iadesi işlemi. Malları müşteriden üreticiye iade etmekle ilgili süreçler. Ürünler, performans sorunları nedeniyle veya yalnızca müşteri ürünü beğenmediği için iade edilebilir.
 • İade edilebilir ambalaj veya konteyner.
 • Tersine lojistik, hasarlı, kusurlu, hatalı alınan, stok fazlası veya fazlası, ambalajı olan ürünün iadesini ifade eder.
 • Malları paletlerle değilde rulo halinde depolamanın bir yolu.
 • Depoda malları depolamak için bir yerdir.
 • Bir depolama yerinden diğerine (rıhtım, yer vb.) yönlendirme.
 • Belirli bir ağda veya mağazada satılabilen mal adları. Mağaza raflarında bulunmalarıyla karakterize edilen mal veya hizmetlerin toplamı.
 • Tüketiciden alınan siparişin ayrıntılarını kaydeden bir depo muhasebe belgesi. Nakliye faturasını öderken kullanılır.
 • Depo kapılarını, yük vagonlarının kapaklarını vb. Mühürlemek için kullanılan yumuşak metal veya plastik baskılı bir mühür plakası.
 • Mal veya hizmet satan kişi.
 • Lojistik birimlerini tanımlamak için kullanılan bir 18 basamaklı numaradır. 
 • Servis seviyesi bir sistemin performansını ölçer. Belirli hedefler tanımlanır ve hizmet düzeyi, bu hedeflere ulaşılması gereken yüzdeyi verir.
 • İşletmelerde azami istifleme ve depolama alanı..
 • Bir ürünün kullanılamaz hale gelmeden önce envanterde tutulabileceği süre.
 • Herhangi  bir depodan gidiş adresinin belli olduğu noktaya taşınacak emtiaların götürülmesi işlemidir.
 • Sevk etmek veya sistemdeki herhangi bir eylemin durumu.
 • Malların teslimatının kısa sürmesi.
 • Hatalar, hırsızlık (iç ve dış) veya tedarikçi sahtekarlığı nedeniyle tedarik zincirinde ve mağazada meydana gelen stok kaybı.
 • Mağaza, depo veya bireysel bir hisse senedi gerektiren başka herhangi bir varlık.
 • Malların herhangi bir dilde yapılan metin açıklaması.
 • Sistemde benzersiz ürünlere verilen kod.
 • İkame mal, aynı amaç için hizmette bulunan ve biri olmazsa diğerinin aynı görevi sağladığı mallar.
 • Sevkiyat sırasında siparişi ayrı parçalara bölmek.
 • Siparişi ayrı parçalara bölmek için.
 • Hasarlı mallar.
 • Hacmi dikey yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılmasıdır.
 • Malları toplayan kişinin başlangıç noktası.
 • Özel bölgelerde nakliye ve depolama için mal tipinin tanımlandığı, boşluk ve yükseklik tanımlı stok yeri alanı.
 • Bir mağaza veya başka bir perakendeci tarafından satış için tutulan mal tedariki.
 • Depo stok öznitelikleri, depodaki aracı kod paketlerine ilişkin bilgi verir. 
 • Depoda saklanan her tür üretime ilişkin kağıt veya elektronik belge. Ürün kodunu, depo kutusunun adresini, nakit stoklarını, tedarikçinin adını vb. içerir.
 • Ürünlerinizin stoklarını (toplam miktarını) periyodik aralıklar ile veya sürekli olarak incelemenize verilen addır.
 • Stok sayımı, mağazada veya depolarda tutulan ürünlerin fiziksel sayımı ve doğrulamasıdır.
 • Stoktaki ürün miktarı.
 • Bir satıcının, bayinin vb. satmaya hazır olduğu malların listesi.
 • Stok sayımı, mağazada veya depolarda tutulan ürünlerin fiziksel sayımı ve doğrulamasıdır.
 • Ürün özellikleri ürünün sekli ve boyutu hakkındaki özellikleridir. Bu özellikler ürünün depolama metodu ve yerini belirler. 
 • Malların depolanabileceği veya monte edilebileceği (toplama/paketleme) depodaki alan.
 • Bir depoda aynı anda depolanabilecek mal miktarı.
 • Paletler halinde malzeme taşımak için bir depolama cihazı. Metalden ya da ahşaptan yapılmış en az iki katmana sahip araçlardır. Konsol rafları, koridor rafları vs. yaygın olarak kullanılan raflardandır.
 • Birbirleri yerine geçebilecek, aynı amaç için kullanılabilen mallardır. 
 • Mal ve hizmet sağlayıcısı firmadır.
 • Tedarikçinin faaliyetinin kalite ve parametreleri (mutabık kalınan şartlarda teslimat, yüksek mal kalitesi, düşük fiyatlar, tüketici talebi, yardıma hazır, vb.) açısından tahmini ile tanımlanır.
 • Tedarikçinin mallarının benzersiz tanımlama kodu.
 • Geliştirme ve satın alma, üretim ve dağıtım yoluyla nihai müşteriye kadar ürün akışının organizasyonunun, planlanması, kontrolü ve yürütülmesi.
 • İstenenden fazla miktarda mal.
 • Malların satıştan kaldırılması.
 • Müşterilerden veya tedarikçilerden iade edilen mallar kabul edildiğinde ve daha sonra teslim edilmek üzere iade bölgesine taşındığında, devralma alanındaki bir antrepoda olan lojistik operasyon.
 • Bir lojistik terimi olan 3PL, bir şirketin ana faaliyet kapsamı dışında kalan lojistik ve tedarik zinciri faaliyetlerinin tamamını veya belirli bir kısmını başka bir şirkete yaptırması olarak açıklanabilir.
 • Bir gönderinin devam eden konumunun belirlenmesine izin veren nitelik. Üretimde kullanılan parçaların, süreçlerin ve malzemelerin lot veya seri numarasına göre kaydı ve takibi.
 • Malların, mal kalemlerinin, sevkiyatların veya ekipmanın durum bilgilerini koruma işlevi.
 • Malların sipariş edildiği, ödendiği ve teslim edildiği perakendeci ve üretici ambalaj malları seviyesi arasında kararlaştırılır. Örneğin, zeytinyağı şişelerde satılır (tüketici birimi), ancak sipariş edilir, ödenir ve perakendeciye kartonlar içinde teslim edilir.
 • Elektronik veri alışverişi sürecinde, teslimat zincirinin herhangi bir noktasında (zaman veya yer) malların fiziksel hareketinin durumunu yansıtan bir mesaj.
 • Malların veya konteynırların bir ara varış noktasına, daha sonra başka bir varış noktasına gönderilmesidir.
 • Kullanılan malzemenin türü. Örneğin. 40 fit konteyner, dört yönlü palet, mafi treyler.
 • Taşıma işleminde kullanılan aracın türü. Örneğin geniş gövde, tank, kamyon, yolcu gemisi.
 • Serbest bırakma.
 • Sipariş edilen malların bir kısmının teslimi.
 • Aracın yük kapasitesinin eksik kullanımı.
 • Özellikle büyük miktarlarda satarak mallardan hızlı bir şekilde kurtulmak.
 • Raf ömrü, bir malın kullanıma, tüketime veya satışa uygun hale gelmeden depolanabileceği süre veya son kullanım tarihi belli olan bir ürünün satışta kalabileceği süredir.
 • Siparişin doğru ve kabul edilebilir olduğunu kanıtlamak.
 • 1. Satıcı 2. Perakendeci 3. Otomat makinesi, perakende ticarette kullanılan bağımsız olarak çalışan bir cihazdır ve içine bir madeni para düşürdüğünüzde veya başka bir yolla tetiklenir. Alıcıya küçük bir tane verilir.
 • VMI'da Satıcı (tedarikçi), tahmini talebe göre müşterisinin deposundaki stok seviyelerini ve kullanılabilirliği yönetir ve mallarının perakende zincirinin depolarında olup olmadığını kontrol eder.
 • Teslimat takvimi, alıcı ile satıcı arasında malın ne zaman ve ne sıklıkla verileceğine dair bir anlaşmadır. Bu programı yapan kişi ise satıcıdır.
 • Malları depolamak için bir binadır. Depolar, üreticiler, ithalatçılar, ihracatçılar, toptancılar, nakliye işletmeleri, gümrükler, vb. tarafından kullanılır. 
 • Depolama alanları, başlangıç ve bitiş bölgeleri, kütle bölgesi, raf alanı, ortak bölge, özel bölge, asma kat, kabul rıhtımları, sevkıyat vb. içeren depo alanları.
 • Depo iş süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesinde ve alma, yerleştirme, toplama, sevkiyat ve envanter döngüsü sayımları dahil doğrudan depo etkinliklerinde kullanılan sistemler. Ayrıca sistem ve depo personeli arasında gerçek zamanlı veri aktarımına izin veren radyo frekansı iletişim desteğini içerir. Yerleştirme işlemlerini otomatikleştirerek alanı en üst düzeye çıkarır ve malzeme kullanımını en aza indirir.
 • Mal veya malzemelerin depolandığı bölgeyi gösteren harita.
 • 1.Büyük miktarlarda malları genel halka değil de işletmeye satan kişi veya şirket. 2. Kendi ürünlerini imal etmeyen, ancak ürünleri satın alan ve yeniden satan bir işletme.
 • Lojistik dünyasında, parsiyel taşımacılık terimi, farklı göndericilerden gelen parça yüklerin bir araya getirilerek tek bir taşıma aracı, örneğin bir kamyon, tır veya konteyner ile sevkiyatının gerçekleştirildiği etkili bir lojistik stratejisini ifade eder.
 • FTL (Full Truck Load), Bir treylerin taşıma kapasitesini tam olarak (hacim, ağırlık) dolduran yüktür.
 • LTL (Less Than Truckload), bir taşıma aracının tam kapasitesini dolduracak kadar büyük olmayan, ancak bir palet veya koli gibi parça eşyaların bir araya getirilerek aynı taşıma aracında taşındığı bir lojistik modelidir.
 • Komple, Bir taşıma aracı veya kabının bir göndericiye tahsis edilmesidir.
 • Uluslararası kara yolu taşımacılığında kamyonla yapılan taşımalarda uluslararası CMR Anlaşması gereğince düzenlenen, koşulları standardize ederek taşıyıcının sorumluluklarını belirleyen mal taşıma belgesidir.
 • Nakliye firması tarafından alıcının adına düzenlenir. CMR (Convention Marchandise Routier) Malların belirtilen şartlarla taşınmak üzere, iyi durumda teslim alındığını ve taşıma sözleşmesinin yapıldığını gösteren hukuki bir delildir.
 • TCGB Beyanı, Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giren eşyanın emniyet ve güvenlik yönlerinden risk analizine tabi tutulması amacıyla, eşya giriş gümrük idaresine varmadan önce elektronik yolla verilen ve taşıt aracı ile eşyaya ilişkin genel bilgilerin yer aldığı beyandır.
 • T1 Menşei, Avrupa Birliği ülkeleri olmayan eşyaların ortak transit rejimi içerisinde taşınmasında kullanılan belgedir.
 • Ex1,Tüm ülkelere taşınacak ürünle ilgili bütün bilgileri içeren ihracatçılar birliği ve çıkış yapılacak gümrüğün onayladığı belgedir.
 • Ata karnesi, Uluslararası ithalat sözleşmesi kapsamında, taraf ülkeler arasında eşyanın gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sağlayan teminat yerine geçen ve beyanname olarak kabul edilen belgedir.
 • TIR Karnesi, Hareket noktasındaki gümrük idaresinden, varış noktasındaki gümrük idaresine kadar bir prosedür altında taşımayı sağlayan bir gümrük transit belgesidir. İhtiva ettiği sayfa sayısına göre 4, 6, 14 ve 20 yaprak olmak üzere çeşitlere ayrılmıştır.
 • Transit taşıma, Bir ülkeden diğer bir ülkeye yapılan ticaretin, üçüncü bir ülkenin sınırları üzerinden geçirilerek yürütülen taşıma hizmetidir.
 • Transit ticaret, alış ve satış bedelleri arasında lehte fark esas olmak üzere, gerçek ve tüzel kişi transit tacirince satın alınan yabancı menşeli veya yerli menşeli olup da yurt dışına satılmış malların doğrudan doğruya ithalat ve ihracat rejimi hükümlerine tabi olmaksızın başka bir ülkeye satılmasıdır.
 • 18 °C ile -26 °C'ye kadar ayarlanabilir soğutucuları bulunan donanımlı araçlarla yapılan taşımacılık frigolu taşımacılık olarak ifade edilir.
 • Taşınan ürünlerin belirli bir sıcaklık aralığında tutulması anlamına gelir. Bazı ürünler, özellikle gıda, ilaç ve kimyasal ürünler gibi hassas maddeler, belirli sıcaklık koşullarında muhafaza edilmelidir.
 • Lowbed, Ağır iş makineleri ya da özel proje yükleri gibi uluslararası ve yurt içi karayolu taşıma yönetmeliğine göre standartların dışında, normal kamyonların veya tırların taşıyabilecekleri uzunluk, yükseklik, genişlik ve tonajdan farklı olan yüklerin taşınmasını sağlayan yarı römorktur.
 • Sal Kasa araç, ticari amaçlarla kullanılan ve genellikle yük taşımacılığı için tasarlanmış bir tür kamyonet veya kamyonet türevi araçtır.
 • İhracat ya da dışsatım, bir malın veya hizmetin yurt dışındaki alıcılara satılmasıdır.
 • İthalat ya da dışalım, yurt dışında üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır.
 • Açılabilir Tavanlı Konteyner (Opentop), Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından forklift veya benzeri donanım ile yüklenemeyen konteynerdır.
 • Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standarttır.
 • Adresleme, Lojistik tesis içerisinde yürütülen operasyon esnasında ürünlerin ya da taşıma birimlerinin (sepet, koli, palet vb.) fiziksel olarak tesis içerisinde bulunan bir adrese konulması ve sistemsel olarak ilgili ürünün ya da taşıma biriminin kimlik numarası ile yerleştirildiği adresin kimlik numarasının eşleştirilerek kaydedilmesidir.
 • Akreditifli Ödeme (Payment Under Letter Of Credit – L/C):Bir alıcının talebine istinaden, bir bankanın verdiği ve alıcı tarafından ayrıntıları belirtilmiş, mala veya hizmete ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında, belirtilen bir satıcıya ödeme yapılacağı yolundaki şartlı bir taahhüttür.
 • Aktarma Merkezi, Gelen yükün/kargoların indirildiği ve varış noktasına göre gidenlerin ise yüklendiği, gün içinde kargoların kısa zaman aralıkları ile saklandığı, araçlar arası yük/kargo transferi yapıldığı işlem merkezleridir.
 • İstif, Belli ölçütlere göre farklı yüklerden oluşturulan bir yığın yüktür.
 • Ambar, İhtiyaca bağlı olarak belirli bir süre için ürünlerin konulduğu kapalı ya da açık güvenlikli alandır.
 • Ambar Teslim-Tesellüm Fişi, Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, söz konusu hizmeti veren firma, tedarikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme suretiyle söz konusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evraktır.
 • Kantar, Ağır cisimleri tartmak için kullanılan tek kollu terazi.
 • Kantar Fişi, Büyük ve tonajlı, araçtan indirilerek tartılmasının zor olduğu yüklerin araç içerisinde tartılması sonucunda çıkan sonucun yazıldığı kâğıtlara kantar fişi denmektedir.
 • Ordino, Konşimentoda yazılı malların kısım kısım çekilebilmesini temin etmek üzere hazırlanan emir veya talimatnamedir. Ordino aynı zamanda konşimentoya karşılık malın gümrükten çekilmesi için talimattır.
 • Ana Konşimento (Master Airway Bill – MAWB) Havayolu taşımalarında gerçek göndericiden gerçek alıcıya yapılan gönderilerde kullanılır.
 • Ardiye, Ürünlerin/malzemelerin saklanıp muhafaza edildiği yer, saklama/muhafaza etme hizmeti ve bu hizmet için ödenen ücret.
 • Demuraj, Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması ya da konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmamasıdır.
 • Ara Konşimento, Acenteler tarafından düzenlenen hava navlunu için kullanılan yükleme dokümanıdır. Ara konşimento aynı zamanda destinasyon acentesi için yükleme talimatlarını, malın tanımını ve uygulanacak taşıma ücretlerini de içinde barındırır.
 • Astarya, Geminin yükleme veya boşaltma için söz konusu limanda kalabileceği günlerin oluşturduğu aralıktır.
 • ATR, Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması’na göre, serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belgedir.
 • Konveyör, Yükleri havadan veya yerden taşımaya yarayan, kapalı devre çalışan devamlı aktarma mekanizmasına denir. Çeşitli yük ve malzeme taşınmasında faydalanılan sürekli taşıma aracıdır.
 • Bekleme Süresi (Free Time) Yükün fiziksel olarak hareket etmediği süredir.
 • Beyan, Gümrük beyanı, bir malın ithalat veya ihracat işlemleri sırasında gümrük otoritelerine sunulan resmi bir belgedir.
 • Blok Tren, Yeterince yük varsa, bir demiryolu katarının tümünün bu yüke tahsis edilmesidir. Söz konusu yük salt bir şirkete ait olabilir.
 • Kapalı Kasa, Yaklaşık 3-5 metre yüksekliğe sahip kasası kapalı olan ve içerisinde yük taşımak için üretilmiş ticari araçlardır.
 • Phytosanitary Certificate, Bitki ürünlerinin uluslararası taşınmasında kullanılan resmi bir belgedir.
 • CMR Sigortası Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının, taşımayı taahhüt ettikleri mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluklarını CMR Konvansiyonu hükümleri gereğince poliçede belirlenen şartlar ve limitler dâhilinde teminat altına alan bir Sorumluluk sigortasıdır.
 • CMR Anlaşması, Uluslararası nitelikteki CMR Anlaşması’nın hükümlerini kabul eden ülkelerce kullanılan bir karayolu taşıma belgesidir. Taşımanın CMR hükümlerine göre yapıldığını göstermektedir. Gönderici veya lojistik firması tarafından alıcının adına düzenlenmektedir.
 • TİO ,Çeşitli alanlarda taşımacılık organizatörlüğü yapacak tüzel ya da şahıs firmalarının alması zorunlu olan bir belgedir.
 • C2 Yetki belgesi uluslararası ve yurt içi ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilen bir belge türüdür.
 • L2, Ticari amaçla uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür.
 • Mal Faturası, Satılan mal ve yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı tutarı gösteren faturadır.
 • Ticari Fatura, Proforma faturaya, siparişe, kontrat veya sözleşmeye istinaden satıcı tarafından düzenlenen mal veya hizmetin satışını gösteren belgelerdir.
 • Desi Yük taşıma ücreti hesabında kullanılmak üzere; paket, sandık, koli gibi yüklerin üç boyutunun (en, boy, yükseklik) santimetre cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 3.000’e bölünmesi ile elde edilen değerdir.
 • Ülkelerin birbirleri arasında kullandıkları, TIR’ların transit geçiş belgesidir. Ülkeler karşılıklı olarak yıllık Dozvola Belgesi ücreti öderler. Bu belgeyi alan TIR‘lar ülkelerden transit yük taşımacılığı yapabilirler.
 • 1 Ocak 1974 tarihinde yürürlüğe konmuştur.2006 yılında UBAK, Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) olarak değiştirilmiştir. UBAK belgesi, Sekretarya tarafından üye ülkelere tanınan kota dahilinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bankalığı tarafından belirli koşulları sağlayan firmalara her yılın başında tahsis edilen, beraberinde usule uygun olarak doldurulmuş bir seyir defteri olan, üye ülkeler arasında gerçekleştirilen taşımalarda kullanılan izin belgesidir.
 • UTİKAD Sektörde faaliyet gösteren firmalarının yöneticileri ve temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturdukları derneğin adıdır. Türk taşımacılık ve lojistik sektörünün en geniş kapsamlı sivil toplum kuruluşudur.
 • UND Uluslararası Nakliyeciler Derneği,uluslararası nakliye sektöründe faaliyet gösteren firmaların temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu dernek organizasyonudur.
 • Transpalet Depoda sipariş toplama, araç yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan, alçak konumlarda çalışmaya elverişli malzeme elleçleme ekipmanıdır.
 • Picker Raflarda palet yükünden daha az olan siparişleri elle toplamak için tasarımlanmış, yatay ve dikey yönde sipariş toplama yaparken operatörün de yükselmesini sağlayan malzeme elleçleme ekipmanıdır.
 • Forklift Açık ve kapalı alanlarda yükleme, boşaltma, taşıma, yerleştirme, istifleme vb. elleçleme işlemleri için kullanılan çatallı taşıma/kaldırma aracı, çatallı kaldıraçtır.
 • ETGB Elektronik ticaret gümrük beyannamesi, basılı bir belge olmamakla beraber elektronik ortamlarda düzenleme yapılması söz konusu olan bir belgedir.
 • EMTİA Ticarete konu olan tüm mallar ve ürünlere verilen addır.
 • Yakından Bakın
  Teklif İsteyin
  Sunum İsteyin
  circles2