Sayı : 32276

ATAMA KARARLARI

11 Ağustos 2023 CUMA 

Resmî Gazete

Sayı : 32276

ATAMA KARARLARI

 

Cumhurbaşkanlığından:

Karar : 2023/381

3 Sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesi gereğince, ek listede kimlikleri yazılı general ve amiraller isimleri hizalarında belirtilen göre yerlerine atanmıştır.

10 Ağustos 2023

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Eki için tıklayınız

Dağıtım Yerlerine Bilgilendirme İçin Tıklayın

 

 

circles2