Sayı : 32242

TEBLİĞ 

8 Temmuz 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32242

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 94)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 192)

MADDE 1-4/8/2012 tarihli ve 28374 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Motorlu kara taşıtlarının serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

Sıra No

Yetkili Gümrük Müdürlüğü

1

Yeşilköy Gümrük Müdürlüğü

2

Gebze Gümrük Müdürlüğü

3

İzmir Gümrük Müdürlüğü

4

İzmit Gümrük Müdürlüğü

5

Mersin Gümrük Müdürlüğü

6

Derince Gümrük Müdürlüğü

7

Giresun Gümrük Müdürlüğü

8

Dilovası Gümrük Müdürlüğü

9

Yalova Gümrük Müdürlüğü

10

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğü”

MADDE 2-Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3-Aynı Tebliğin 7 nci maddesinde yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5-Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

circles2