Sayı : 32230

CUMHURBAŞKANI KARARI

23 Haziran 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32230

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7322

Ekli ‘’ Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci,474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

22 Haziran 2023 


Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Ekleri için tıklayınız

 

circles2