Sayı : 32229

CUMHURBAŞKANI KARARI

22 Haziran 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı: 32229

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7318

Ekli ‘’İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

21 Haziran 2023 


Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

                    Ekleri için tıklayınız

 

22 Haziran 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı: 32229

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7319

Ekli ‘’Özbekistan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına ; 1567 sayılı Kannunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7443 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

21 Haziran 2023 


Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

                    Ekleri için tıklayınız

 

circles2