Sayı : 32177

CUMHURBAŞKANI KARARI

1 Mayıs 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32177

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı : 7187

Ekli‘’İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7436 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

30 Nisan 2023 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ekleri için tıklayınız

 

 

1 Mayıs 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32177

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı : 7186

Ekli ‘’İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

30 Nisan 2023 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ekleri için tıklayınız

 

1 Mayıs 2023 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32177

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı : 7185

Ekli ‘’Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarfşe Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulmasına: 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı kanunun 2nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun ve 7436 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

 

 

30 Nisan 2023 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ekleri için tıklayınız

 

 

circles2