Sayı : 32171

CUMHURBAŞKANI KARARI 

25 Nisan 2023 SALI 

Resmî Gazete

Sayı : 32171

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı : 7167

Ekli‘’İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

24 Nisan 2023 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Ekleri için tıklayınız

 

 

circles2