Sayı : 32169

TEBLİĞ

20 Nisan 2023 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 32169

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 104)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

 (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 190)

 

MADDE 1- 28/1/2013 tarihli ve 28542 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkrada yer alan yetkili gümrük müdürlükleri listesine aşağıdaki satır eklenmiştir.

Trabzon Gümrük MüdürlüğüTrabzonKırpılmış Atık Lastik

MADDE 2-Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanlığı” ibaresi “Ticaret Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3-Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Gümrük ve Ticaret Bakanı” ibaresi “Ticaret Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4-Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5-Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

circles2