Sayı : 32128

CUMHURBAŞKANI KARARI

10 Mart 2023 CUMA 

Resmî Gazete

Sayı : 32128

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 6921

Ekli ‘’İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

 

9 Mart 2023 


Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

 

                        İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1-31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ‘’94 FASIL'' başlıklı tabloda bulunan ve aşağıda gümrük tarife istatislik pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyaya ilişkin satırlar karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki dipnot eklenmiştir.

GTİPDİPNOT        
9406.90.38.00.001        
9406.90.90.00.001        

3½023 Tarihine kadar (bu tarih dahil) gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.''

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

circles2